D2 Article in a professional book
Tulevaisuuskuvat : merkitykset, roolit ja käyttötavat tulevaisuudentutkimuksessa (2022)


Mäkelä, M., Karjalainen, J., & Parkkinen, M. (2022). Tulevaisuuskuvat : merkitykset, roolit ja käyttötavat tulevaisuudentutkimuksessa. In H.-K. Aalto, K. Heikkilä, P. Keski-Pukkila, M. Mäki, & M. Pöllänen (Eds.), Tuleivaisuudentutkimus tutuksi : perusteita ja menetelmiä (pp. 297-312). Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian julkaisuja, 1/2022. https://tulevaisuus.fi/oppikirja-2022/tulevaisuudentutkimus-tutuksi/


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Mäkelä, Marileena; Karjalainen, Joni; Parkkinen, Marjukka

Parent publication: Tuleivaisuudentutkimus tutuksi : perusteita ja menetelmiä

Parent publication editors: Aalto, Hanna-Kaisa; Heikkilä, Katariina; Keski-Pukkila, Pasi; Mäki, Maija; Pöllänen, Markus

ISBN: 978-952-249-562-4

eISBN: 978-952-249-563-1

Journal or series: Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian julkaisuja

eISSN: 1798-5498

Publication year: 2022

Number in series: 1/2022

Pages range: 297-312

Number of pages in the book: 481

Publisher: Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://tulevaisuus.fi/oppikirja-2022/tulevaisuudentutkimus-tutuksi/

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/82305


Abstract

Tulevaisuuskuva on tulevaisuudentutkimuksen keskeinen käsite. Yksinkertaistettuna se tarkoittaa ihmisen tai yhteisön kuvamaista ajatuskokonaisuutta tulevaisuudesta. Tulevaisuuskuva voi kuvata millaista tulevaisuutta tahansa: tulevaisuus voi olla kaukainen tai läheinen, mahdollinen tai mahdoton, toivottu tai epätoivottu, todennäköinen tai epätodennäköinen. Tavoitteenamme on tässä artikkelissa kuvata käsitteen syntyhistoriaa sekä empiirisiä sovelluksia. Artikkelin johdantoluvussa määrittelemme tulevaisuuskuvan käsitteen lyhyesti ja avaamme sen roolia tulevaisuudentutkimuksessa. Toisessa luvussa perehdymme tarkemmin erilaisiin tulevaisuuskuvan määritelmiin. Kolmannessa luvussa tutustumme erilaisiin tulevaisuuskuvatyyppeihin. Neljännessä luvussa esittelemme esimerkkitutkimuksia, joissa hyödynnetään tulevaisuuskuvan käsitettä. Artikkelin kahteen viimeiseen lukuun olemme koonneet avainhuomioita ja vinkkejä tulevaisuuskuvatutkimukseen.


Keywords: future; futures research; future expectations; concepts (notions); scenarios

Free keywords: tulevaisuuskuva


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2022


Last updated on 2022-20-09 at 14:22