G5 Artikkeliväitöskirja
Adolescent student-athletes’ dual career adaptability : the role individual and environmental factors (2022)


Nikander, A. (2022). Adolescent student-athletes’ dual career adaptability : the role individual and environmental factors [Doctoral dissertation]. University of Jyväskylä. JYU Dissertations, 541. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9341-2


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Nikander, Aku

eISBN: 978-951-39-9341-2

Lehti tai sarja: JYU Dissertations

eISSN: 2489-9003

Julkaisuvuosi: 2022

Sarjan numero: 541

Kirjan kokonaissivumäärä: 1 verkkoaineisto (60 sivua, 47 sivua useina numerointijaksoina, 3 numeroimatonta sivua)

Kustantaja: University of Jyväskylä

Kustannuspaikka: Jyväskylä

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: englanti

Pysyvä verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9341-2

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Kokonaan avoin julkaisukanava


Tiivistelmä

Urakehityksen on osoitettu jatkuvan läpi elämän, mutta erityisesti nuoruus on tärkeää aikaa uraan liittyvien päätösten muodostumisessa. Osa nuorista urheilijoista saattaa priorisoida urheilu-uraan ja lykätä ammatilliseen uraan liittyvää pohdintaa, kun taas osa nuorista urheilijoista on paremmin valmistautunut tulevaisuuteensa. Urasopeutuvuustaidot, joilla tarkoitetaan yksilön psykososiaalisia resursseja, saattavat auttaa uraan liittyvien kehitystehtävien täyttämisessä ja urakehitykseen liittyvien haasteiden selvittämisessä lisäten hyvinvointia sekä menestystä ammatillisella uralla. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia urheilulukiolaisten uramuodostusta urasopeutuvuustaitojen avulla lukion aikana. Lisäksi sekä yksilöllisiä että ympäristöön liittyviä tekijöitä arvioitiin urasopeutuvuustaitojen ennustajina. Tämä tutkimus on osa laajempaa suomalaista kaksoisuran pitkittäistutkimushanketta. Tutkimuksen aineisto koostui urheilulukiolaisista (n = 391-331 riippuen mittauspisteestä) kuudesta eri suomalaisesta urheilulukiosta. Osatutkimuksessa 1 selvitettiin kaksoisuran urasopeutuvuustaitojen ja itsetunnon kehitystä lukion aikana. Nuoret täyttivät kyselyn neljä kertaa. Osatutkimuksessa 2 tutkittiin nuorten ja heidän vanhempien urheiluun ja kouluun liittyvien menestysodotusten sekä sukupuolen vaikutusta urasopeutuvuusprofiileihin. Nuoret ja heidän isänsä (n = 188) ja äitinsä (n = 260) täyttivät kyselyn lukion alussa ja ensimmäisen kouluvuoden lopussa. Osatutkimuksessa 3 selvitettiin kaksoisuraympäristön organisaatiokulttuurin vaikutusta nuorten urakehitykseen. Tutkimuksessa haastateltiin (n = 14) ja seurattiin (58h) urheilijoita, valmentajia, opettajia sekä kaksoisuran kehitysympäristön johtajia yhdessä suomalaisessa urheilulukiossa. Tämän väitöskirjan tutkimuksissa käytettiin henkilö- ja muuttujakeskeistä lähestymistapaa (Tutkimus 1 ja 2) sekä laadullista tutkimusotetta tutkimuksessa 3. Tulokset osoittivat, että urheilulukiolaisten urasopeutuvuustaidot olivat suhteellisen pysyviä siirtymävaiheessa urheilulukioon ja urheilulukion aikana. Itsetunto sekä urasopeutuvuustaidot olivat positiivisesti yhteydessä toisiinsa. Miehillä oli korkeammat tasot niin itsetunnossa kuin urasopeutuvuustaidoissa naisiin verrattuna. Urheilulukiolaisten korkeat menestysodotukset niin koulussa kuin urheilussa sekä äitien nuortaan koskevat korkeat menestysodotukset koulussa, olivat yhteydessä korkeampiin urasopeutuvuustaitoihin. Lisäksi ympäristön organisaatiokulttuuri sosialisoi urheilulukiolaiset huippu-urheilun olettamuksiin vaikuttaen heidän uraan liittyviin asenteisiinsa ja valintoihinsa siten, että he priorisoivat urheilun yli koulutuksen. Tutkimustulokset osoittivat, että urheilulukiolaisten urasopeutuvuustaitoja pitäisi tukea yksilöllisesti jo kaksoisuran alussa. Sukupuolierot pitäisi huomioida urheilulukiolaisten kehityksen tukemisessa ja erityisesti naiset voisivat hyötyä itsetuntoa ja autonomiaa tukevasta lähestymistavasta. Tuloksia voidaan hyödyntää urheilulukiolaisten urahallinnan ja kokonaisvaltaisen kehityksen tukipalveluiden suunnittelussa.


YSO-asiasanat: nuoret; urheilijat; urheilulukiot; koulunkäynti; urheilu; sopeutuminen; motivaatioilmasto; urheilu-ura; urasuunnittelu; urakehitys; minäpystyvyys; itsetunto; elämänhallinta

Vapaat asiasanat: kaksoisura


Liittyvät organisaatiot

JYU-yksiköt:


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2022


Viimeisin päivitys 2022-24-11 klo 20:52