A3 Book section, Chapters in research books
Kielentutkimuksen käsitteet historiantutkimuksessa (2022)


Ihalainen, P., & Saarinen, T. (2022). Kielentutkimuksen käsitteet historiantutkimuksessa. In P. Ihalainen, & H. Valtonen (Eds.), Sanat siltana menneeseen : kielelliset lähestymistavat historiantutkimuksessa (pp. 119-142). Gaudeamus.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Ihalainen, Pasi; Saarinen, Taina

Parent publication: Sanat siltana menneeseen : kielelliset lähestymistavat historiantutkimuksessa

Parent publication editors: Ihalainen, Pasi; Valtonen, Heli

ISBN: 978-952-345-186-5

eISBN: 978-952-345-786-7

Publication year: 2022

Pages range: 119-142

Number of pages in the book: 207

Publisher: Gaudeamus

Place of Publication: Helsinki

Publication language: Finnish

Publication open access: Not open

Publication channel open access:


Abstract

Menneisyyden ajattelusta ja keskustelusta eli kielellisestä toiminnasta kiinnostunut historiantutkimus voi tutkimuskysymyksiä muotoillessaan soveltaa myös kielentutkimuksessa kehitettyjä käsitteitä. Tutkija voi kysyä, missä eri paikoissa keskustelua käytiin (keskustelun monipaikkaisuus) ja millaisia yhteyksiä näiden paikkojen välillä oli – paikallisesti, kansallisesti tai kansainvälisesti. Miten historiallisten toimijoiden liikkuvuus ajassa ja tilassa aikaansai keskustelun siirtymiä eri paikkojen välillä? Miten yksilöiden historialliset ja ruumiillistuneet kokemukset vaikuttivat heidän toimintaansa keskustelutilanteissa (toimijahistoria)? Miten menneisyydestä periytyvät puhe- ja ajattelutavat kohtasivat keskustelutilanteessa (historialliset trajektorit, liikeradat tai siirtymät)? Mitä tutkimuksen kohdistaminen diskurssien törmäämiseen menneisyyden keskustelutilanteissa (neksus) kertoo laajemmista historian ilmiöistä? Mistä keskustelun eri vaiheet alkoivat, millainen oli niiden dynamiikka, ja minkä muiden diskurssien kanssa ne ristesivät (diskurssisykli)? Osoitamme tässä luvussa, miten tällaiset analyyttiset käsitteet auttavat rajamaan tutkimuskohdetta ja kohdistamaan analyysia laajoja historiallisia aineistoja tutkittaessa.


Keywords: historical research; history scholars; historiography; language research; words; concepts (notions); concept analysis; politics; conversation; discourse; discourse analysis; discourse research

Free keywords: poliittinen keskustelu


Contributing organizations


Related projects


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2022

Preliminary JUFO rating: 2


Last updated on 2022-21-09 at 09:23