B1 Non-refereed journal articles
E-portfolio yliopisto-opiskelijoiden asiantuntijuuden rakentajana (2022)


Liinamaa, T., Isotalo, S., Ukkonen-Mikkola, T., Suvanto, M., Tamminen, O., & Kokkonen, A. M. (2022). E-portfolio yliopisto-opiskelijoiden asiantuntijuuden rakentajana. Yliopistopedagogiikka, 29(1). https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2022/08/22/e-portfolio-yliopisto-opiskelijoiden-asiantuntijuuden-rakentajana/


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Liinamaa, Tarja; Isotalo, Susanna; Ukkonen-Mikkola, Tuulikki; Suvanto, Marja; Tamminen, Olli; Kokkonen, Anna Mari

Journal or series: Yliopistopedagogiikka

eISSN: 2242-8070

Publication year: 2022

Publication date: 22/08/2022

Volume: 29

Issue number: 1

Publisher: Yliopistopedagogiikan asiantuntija- ja yhteistyöverkosto Peda-forum

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2022/08/22/e-portfolio-yliopisto-opiskelijoiden-asiantuntijuuden-rakentajana/

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/82846

Additional information: Kehittäminen ja kokeilut


Abstract

Varhaiskasvatuksen työelämässä on ajankohtainen tarve koulutetuille varhaiskasvatuksen opettajille. Varhaiskasvatuksen opettajia koulutetaan vielä tällä hetkellä sekä yliopistoissa että ammattikorkeakouluissa. Vastavalmistuvilla varhaiskasvatuksen opettajilla on todettu olevan haasteita työelämään sitoutumisessa. Sitoutumista heikentää esimerkiksi epävarmuus oman osaamisen riittävyydestä opettajan työhön. (ks. Kantonen, Onnismaa, Reunamo & Tahkokallio, 2020.) Monissa korkeakouluissa on kehitetty portfoliotyöskentelyä tukemaan opiskelijan ammatillista kasvua ja oppimista, arviointia sekä osaamisen tekemistä näkyväksi. Portfoliotyöskentelyn avulla voidaan tarkastella, millaista osaamista ja asiantuntijuutta opinnoissa opiskelijalle rakentuu. (Ritzhaupt, Singh, Seyferth & Dedrick, 2008.)

Tässä katsauksessa kuvaamme Jyväskylän yliopistossa kehitettyä sähköistä oppimisen tuen työkalua, Vaka ePortfoliota, ja siihen liittyvää kehittämistyötä. Kehittämistyön tavoitteena on ollut rakentaa oppimisympäristö ja tarkoituksenmukainen väline opiskelijan oppimisprosessien tueksi sekä erityisesti oman osaamisen tunnistamiseksi niin opintojen kuin työelämään siirtymisen vaiheissa. Kehittämistyön tukena on hyödynnetty vuonna 2018 tehtyä kandidaatintutkielmaa (Kurento & Tamminen, 2018) sekä keväällä 2021 opiskelijoille toteutettua kyselyä.


Keywords: early childhood education and care teachers; teacher training; studies in an institution of higher education; learning; know-how; learning environment; portfolios; educational methods; pedagogy of higher education

Free keywords: Vaka ePortfolio


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2022


Last updated on 2023-30-08 at 08:54