A3 Book section, Chapters in research books
Vanhan ihmisen haavoittuvuus ja hoivateknologia kodissa (2022)


Kiuru, H., Outila, M., & Valokivi, H. (2022). Vanhan ihmisen haavoittuvuus ja hoivateknologia kodissa. In S. Raitakari, K. Günther, & J.-M. Räsänen (Eds.), Koti, hyvinvointityö ja haavoittuvuus. (pp. 347-377). Tampere University Press. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-038-0


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Kiuru, Hilla; Outila, Marjo; Valokivi, Heli

Parent publication: Koti, hyvinvointityö ja haavoittuvuus.

Parent publication editors: Raitakari, Suvi; Günther, Kirsi; Räsänen, Jenni-Mari

ISBN: 978-952-359-039-7

eISBN: 978-952-359-038-0

Publication year: 2022

Pages range: 347-377

Number of pages in the book: 424

Publisher: Tampere University Press

Place of Publication: Tampere

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-038-0

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/83512

Publication is parallel published: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/142687


Abstract

Tässä luvussa tarkastelemme kotona asuvien vanhojen ihmisten, kotihoidon asiakkaiden, kokemuksia kotiin tuodusta hoivateknologiasta. Kysymme, mitä tapahtuu vanhan ihmisen hoivalle ja haavoittuvuudelle, kun teknologia tulee kotiin osana kotihoidon työntekijöiden hoivatyötä. Näkökulmamme hoivan teknologisoitumiseen on sen sosiaalisissa, ruumiillisissa ja organisatorisissa seurauksissa, joita lähestymme hoivan digitaalisen maiseman käsitteen kautta (digital landscapes of care) (Milligan & Wiles 2010; Lindberg & Carlsson 2018). Tarkastelun kohteena olevat hoivateknologiat ovat etäseurantajärjestelmä “Kukkatolppa”, videoneuvottelupuhelinjärjestelmä “Kuvapuhelin” ja siihen kytketty sisältöpalvelu ”Sävelsirkku”, joka sisältää muun muassa erilaisia liikunta-, musiikki- ja muisteluohjelmia.


Keywords: older people; vulnerability; home care; care services; care work; digitalisation; safety and security; safety technology


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2022

Preliminary JUFO rating: 1


Last updated on 2023-10-01 at 14:44