D4 Published development or research report or study
Finland’s action to strengthen civil societies and advance their enabling environment (2022)
Suomen toiminta kansalaisyhteiskuntien vahvistamiseksi ja niille suotuisien toimintaympäristöjen edistämiseksi


Kontinen, T., Palmusaari, M., Pernthaler, M., Ranta, E., & Salmivaara, A. (2022). Finland’s action to strengthen civil societies and advance their enabling environment. Ministry for Foreign Affairs of Finland. Ulkoministeriön julkaisuja, 7/2022. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-281-346-6


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Kontinen, Tiina; Palmusaari, Maria; Pernthaler, Magdalena; Ranta, Eija; Salmivaara, Anna

eISBN: 978-952-281-346-6

Journal or series: Ulkoministeriön julkaisuja

eISSN: 2737-0844

Publication year: 2022

Publication date: 07/11/2022

Number in series: 7/2022

Number of pages in the book: 101

Publisher: Ministry for Foreign Affairs of Finland

Place of Publication: Helsinki

Publication country: Finland

Publication language: English

Persistent website address: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-281-346-6

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/83906

Additional information: Referat: Finlands handlingsprogram för att stärka civilsamhällena och främja deras gynnsamma miljö


Abstract

The strengthening of civil societies is an important goal in Finland’s development policy and a means to achieve other development policy goals. Supporting civil societies is important in the current world political situation, where civic spaces are shrinking and autocratization is on the rise. This commissioned study for the Ministry for Foreign Affairs of Finland (MFA) examines the strengthening of civil societies and advancing their enabling environment in Finland’s development policy and cooperation. It focuses on the implementation of the MFA Guidelines for Civil Society in Development Policy (2017) across Finnish development policy sectors. The study is based on document reviews and interviews. Additionally, an online participatory workshop with multi-sectoral stakeholders was organized. The results indicate that the strengthening of civil societies is perceived as very important across Finnish development policy sectors, and its emphasis has increased. Finnish development policy and cooperation supports civil societies through multiple funding instruments. However, much of this work remains invisible, and the overall perception regarding civil society support relates to the MFA support to Finnish CSOs. To respond to world political challenges, Finland should develop a more strategic and political approach in its support for civil societies and their enabling environments.

Att stärka civilsamhällena är ett viktigt mål i Finlands utvecklingspolitik och ett medel för att uppnå andra utvecklingspolitiska mål. Att stöda civilsamhällen är viktigt i den världspolitiska situationen, där de civila ytorna krymper och autokratiseringen ökar. Den här studien som är beställd av finska utrikesministeriet (UM) undersöker stärkandet av civilsamhällen och främjandet av deras verksamhetsmiljö i Finlands utvecklingspolitik och -samarbete. Undersökningen fokuserar på genomförandet av utvecklingspolitiska riktlinjer för civilsamhällen (2017) inom de olika utvecklingspolitiska sektorerna. Studien bygger på dokumentgenomgång och intervjuer. Dessutom ordnades en online-workshop där deltagarna representerades av olika intressegrupper. Resultaten visar att stärkandet av civilsamhällena uppfattas som mycket viktigt inom de finländska utvecklingspolitiska sektorerna och tyngdpunkten dessutom har ökat. Finlands utvecklingspolitik och -samarbete stöder civilsamhällen genom olika former av finansiering. Mycket av detta arbete är ändå osynligt, eftersom uppfattningen om det civila samhällets stöd ofta relaterar till UM:s stöd till finländska civilsamhällesorganisationer. För att svara på samtida världspolitiska utmaningar bör Finland utveckla ett mer strategiskt och politiskt förhållningssätt för att stödja civilsamhällen och att stödja en för dem gynnsam miljö.


Keywords: development policy; development cooperation; civil society; democracy; non-governmental organisations


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2022


Last updated on 2023-30-08 at 09:56