A3 Book section, Chapters in research books
“Kun motivaatio oppimiseen on kohdallaan, niin voidaan oppimispolulla ohjata eteenpäin” : käsityksiä oppimisen johtamisesta esihenkilötyössä (2022)


Keronen, S., Lemmetty, S., & Collin, K. (2022). “Kun motivaatio oppimiseen on kohdallaan, niin voidaan oppimispolulla ohjata eteenpäin” : käsityksiä oppimisen johtamisesta esihenkilötyössä. In S. Lemmetty, & K. Collin (Eds.), Jatkuva oppiminen ja aikuispedagogiikka työssä (pp. 273-298). Jyväskylän yliopisto. Sophi, 150. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9443-3


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editorsKeronen, Sara; Lemmetty, Soila; Collin, Kaija

Parent publicationJatkuva oppiminen ja aikuispedagogiikka työssä

Parent publication editorsLemmetty, Soila; Collin, Kaija

ISBN978-951-39-9442-6

eISBN978-951-39-9443-3

Journal or seriesSophi

ISSN1238-8025

Publication year2022

Number in series150

Pages range273-298

Number of pages in the book418

PublisherJyväskylän yliopisto

Publication countryFinland

Publication languageFinnish

Persistent website addresshttp://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9443-3

Publication open accessOpenly available

Publication channel open accessOpen Access channel

Publication is parallel published (JYX)https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/84191


Abstract

Työssä oppimisen merkitys henkilöstön osaamisen kehittämiselle, mutta myös motivoitumiselle työssä on tärkeää. Asiantuntijatyön kontekstissa vastuu oppimisesta on osaltaan henkilöstöllä itsellään, mutta esihenkilöitä tarvitaan yhä tukemaan yksilöitä ja ryhmiä arjen oppimistilanteissa ja –prosesseissa. Tässä luvussa tarkastellaan mitä oppimisen johtamisella tarkoitetaan ja millä tavalla teknologia-, sairaala- ja poliisiorganisaatioissa esihenkilötyössä toimivat käsittävät oppimisen johtamisen omassa työkontekstissaan. Esittelemme tässä luvussa fenomenografi sen analyysin myötä esihenkilöiden (N=26) kirjoittamista teksteistä löytämämme neljä oppimisen johtamista kuvaavaa käsityskategoriaa sekä niiden muodostaman loogisen hierarkian. Esihenkilöt kuvasivat oppimisen johtamista toiminnallisesta näkökulmasta, joka kohdistuu yksilöiden motivaation ja organisaation tavoitteiden havaitsemiseen ja vahvistamiseen, henkilöstön tukemiseen oppimistilanteiden hyödyntämisessä, vuorovaikutustilanteiden mahdollistamiseen sekä esimerkkinä toimimiseen. Pohdimme myös millä tavalla tutkimuksemme löydökset suhteutuvat olemassa olevaan ymmärrykseen oppimisen johtamisesta ja millaisia jatkotutkimusehdotuksia tarkastelumme pohjalta voidaan edelleen tehdä. Tutkimus on toteutettu Työsuojelurahaston rahoituksella (200324).


Keywordslearning organisationon-the-job learninglifelong learningcontinuing educationcompetence managementmanagement by coachingself-directionmanagerial workhospitalstechnology companiespolice (organisations)

Free keywordsjatkuva oppiminen


Contributing organizations


Related projects


Ministry reportingYes

Reporting Year2022

JUFO rating1


Last updated on 2024-03-04 at 21:46