C1 Book
”DET HÖRS!” – Från visuell till auditiv kommunikation hos små döva barn med cochleaimplantat. Slutrapport från projektet ”Språkutveckling hos barn med CI – språkliga konsekvenser av ny medicinsk teknik”. (2004)


Nelfelt, K., & Palviainen, Å. (2004). ”DET HÖRS!” – Från visuell till auditiv kommunikation hos små döva barn med cochleaimplantat. Slutrapport från projektet ”Språkutveckling hos barn med CI – språkliga konsekvenser av ny medicinsk teknik”. : Göteborgs universitet.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Nelfelt, Kerstin; Palviainen, Åsa

Journal or series: Gothenburg Papers in Theoretical Linguistics

Publication year: 2004

Number in series: S31

Number of pages in the book: 189

Publisher: Göteborgs universitet

Place of Publication: Göteborg

Publication country: Sweden

Publication language: Swedish

Open Access: Publication channel is not openly available


Keywords: language development; cochlear implants

Free keywords: kielen kehitys; sisäkorvaistute

Fields of science:


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Preliminary JUFO rating: Not rated


Last updated on 2020-13-10 at 18:46