A1 Journal article (refereed)
Puheviestinnän asiantuntijana moniammatillisessa yhteistyössä (2006)


Almonkari, M. (2006). Puheviestinnän asiantuntijana moniammatillisessa yhteistyössä. Prologi : viestinnän ja vuorovaikutuksen tieteellinen aikakauslehti, 2(1), 92-117. https://doi.org/10.33352/prlg.95792


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Almonkari, Merja

Journal or series: Prologi : viestinnän ja vuorovaikutuksen tieteellinen aikakauslehti

ISSN: 1795-7613

eISSN: 2342-3684

Publication year: 2006

Volume: 2

Issue number: 1

Pages range: 92-117

Publisher: Prologos ry

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

DOI: https://doi.org/10.33352/prlg.95792

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel


Abstract

Moniammatillinen yhteistyö ja jaettu asiantuntijuus ovat entistä enemmän tulevaisuuden haasteena asiantuntijuuden kehittymisessä. Moniammatillisen työorientaation laajentumisen myötä puheviestinnän ammattilaiselle tarjoutuu monia rooleja, joissa hän voi soveltaa asiantuntijuuttaan luovasti. Puheviestinnän asiantuntja pystyy tutkimaan, jäsentämään ja konkretisoimaan vuorovaikutuksen ilmiöitä ja muuttamaan niistä saadun tiedon yhdessä muiden alojen asiantuntijoiden kanssa esimerkiksi koulutussuunnitelmaksi tai kehityshankkeeksi. Rooleja voivat olla moniammatillisen yhteistyön koordinoijan ja kehittäjän, viestinnän suunnittelijan, viestintäsuhteiden asiantuntijan ja puheviestintätaitojen kouluttajan roolit. Rooleja havainnollistetaan artikkelissa kahden esirnerkkitapauksen avulla. Niissä puheviestinnän asiantuntija toimii moniammatillisen työryhmän ja tiimin iäsenenä: ensimmäisessä tarkastellaan psykologian opiskelijoiden puheviestinnän kurssia, toisessa esiintymisjännityksestä ja sosiaalisista peloista kärsiville yliopisto-opiskelijoille suunnattuja ohjattuja vertaistukiryhmiä. Moniammatillinen työote edellyttää sekä henkisiä että materiaalisia voimavaroja, toimijoilta sitoutumista yhteistyöorientaatioon ja taustaorganisaatioilta sosiaalista ja taloudellista tukea. Tärkeä ominaisuus jaetun asiantuntijuuden toteutumisessa on toisaalta vahva oma ammatillinen identiteetti ia oman ammattiosaamisen rajojen tunnustaminen, toisaalta tahto ja rohkeus uusiin näkökulmiin ja perinteisten rajojen ylityksiin


Keywords: oral communication; expertise; multi-professionalism; professional identity; cooperation (general); teamwork


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Preliminary JUFO rating: Not rated


Last updated on 2023-01-02 at 21:20