D5 Textbook, professional manual or guide
Vertaistyönohjauksen käsikirja (2022)


Meriläinen, M., & Piispanen, M. (2022). Vertaistyönohjauksen käsikirja. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202211155201


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Meriläinen, Merja; Piispanen, Maarika

eISBN: 978-951-39-9452-5

Publication year: 2022

Publisher: Jyväskylän yliopisto

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202211155201

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel


Abstract

Opettajuus on tarina, jonka ensi lehdillä on merkitystä -eikä ainoastaan opettajuus, sillä induktiovaiheeseen panostaminen voidaan tutkimusten valossa nähdä merkityksellisenä sekä yksilön ammatillisen kehittymisen että yhteiskunnan näkökulmista. Tässä työelämään siirtymiseen liittyvässä ohjauksen käsikirjassa esittelemme edukatiivisen vertaistyönohjauksellisen prosessimallin. Malli on kehitetetty osana Jyväskylän yliopiston rahoittamaa hanketta, jossa tarkastelimme tutkimusinterventioiden kautta opiskelijoiden siirtymistä työelämään ratkaisukeskeisen, edukatiivisen vertaistyönohjauksen tukemana (Meriläinen & Piispanen 2022). Edukatiivisen työnohjauksellisen menetelmän tavoitteena on tukea työelämään siirtyviä opiskelijoita, ennaltaehkäistä työuran alkutaipaleella tulevia mahdollisia haasteita ja tukea heitä heidän senhetkisissä haasteissaan, jolloin näkökulmana on "oikea-aikainen" tukeminen valmiiden ohjauskonseptien sijaan.


Keywords: teacher training; professional identity; teacherhood; working life; work supervision; peer support; peer work


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2022


Last updated on 2023-21-08 at 13:42