A1 Journal article (refereed)
Historian opettajien käsityksiä tiedonalan tekstitaitojen opettamisesta lukiossa (2022)


Sulkunen, S., Luukka, M.-R., Paldanius, H., & Saario, J. (2022). Historian opettajien käsityksiä tiedonalan tekstitaitojen opettamisesta lukiossa. Kasvatus ja aika, 16(4), 43-61. https://doi.org/10.33350/ka.112693


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Sulkunen, Sari; Luukka, Minna-Riitta; Paldanius, Hilkka; Saario, Johanna

Journal or series: Kasvatus ja aika

eISSN: 1797-2299

Publication year: 2022

Publication date: 21/12/2022

Volume: 16

Issue number: 4

Pages range: 43-61

Publisher: Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

DOI: https://doi.org/10.33350/ka.112693

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/84753


Abstract

Tutkimuksessa tarkastelemme lukion historianopettajien käsityksiä tiedonalansa tekstitaidoista aineistopohjaisen esseen kirjoittamisen opettamisen ja arvioinnin yhteydessä. Lukiossa jokaisen opettajan tulee opettaa oman tiedonalansa kieltä ja tekstitaitoja, jotka kietoutuvat taustalla olevan tieteenalan tiedonmuodostuksen käytänteisiin. Tiedonalan tekstitaitojen opettaminen nojaa opettajien käsityksiin tiedonmuodostuksen käytänteistä sekä niihin liittyvästä tekstitoiminnasta. Tutkimme opettajien käsityksiä siitä, mikä on lähdeaineistojen kriittisen tarkastelun rooli ja mitä on opiskelijan oma pohdinta aineistopohjaisissa esseissä. Hyödynsimme tutkimuksen aineistona kahta historian opettajien ryhmäkeskustelua, jotka järjestettiin syksyllä 2020. Analyysimenetelmänä käytimme diskurssianalyysiä. Tuloksemme osoittivat, että opettajilla oli keskenään ristiriitaisia käsityksiä lähdeaineistojen kriittisen tarkastelun roolista: yhtäältä sitä pidettiin lukioon liian vaativana asiantuntijataitona, ja toisaalta lähdekritiikistä rakentui käsitys aineistojen käytön perustaitona. Sitä pidettiin myös mekaanisesti opittavana taitona, joka on arvioinnissa sivuroolissa. Opiskelijoiden omasta pohdinnasta keskusteltaessa rakentui käsitys lähdeaineistojen tulkinnasta, joka on liian vaativaa lukio-opetukseen ja johon ei ole lukiossa totuttu. Opettajien keskusteluissa keskusteltiinkin siitä, mitä muuta opiskelijan oma pohdinta voisi olla.


Keywords: general upper secondary school; curriculum subjects; history; essays; writing; literary skills; teaching and instruction; history teachers; source criticism; professional skills


Contributing organizations


Related projects


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2022

Preliminary JUFO rating: 1


Last updated on 2023-03-04 at 09:35