A3 Book section, Chapters in research books
Sosiaalis-taloudellinen asema ja elinolot 65-69-vuotiailla jyväskyläläisillä vuosina 1988 ja 1996 (1999)


Lampinen, P., & Sakari-Rantala, R. (1999). Sosiaalis-taloudellinen asema ja elinolot 65-69-vuotiailla jyväskyläläisillä vuosina 1988 ja 1996. In E. Heikkinen, P. Lampinen, & T. Suutama (Eds.), Kohorttierot 65-69-vuotiaiden henkilöiden toimintakyvyssä, terveydessä ja harrastustoiminnoissa. Havaintoja Ikivihreät -projektin kohorttivertailututkimuksesta vuosilta 1988 ja 1996. (pp. 27-46). Kansaneläkelaitos. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia, 47.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Lampinen, Päivi; Sakari-Rantala, Ritva

Parent publication: Kohorttierot 65-69-vuotiaiden henkilöiden toimintakyvyssä, terveydessä ja harrastustoiminnoissa. Havaintoja Ikivihreät -projektin kohorttivertailututkimuksesta vuosilta 1988 ja 1996.

Parent publication editors: Heikkinen, Eino; Lampinen, Päivi; Suutama, Timo

ISBN: 951-669-482-9

Journal or series: Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia

ISSN: 1238-5050

Publication year: 1999

Number in series: 47

Pages range: 27-46

Publisher: Kansaneläkelaitos

Place of Publication: Helsinki

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Publication open access: Not open

Publication channel open access:


Keywords: living conditions; health; physical functioning; mental functioning; social functioning

Free keywords: iäkkäät henkilöt; kohorttivertailututkimus; harrastustoiminnot

Fields of science:


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Preliminary JUFO rating: Not rated


Last updated on 2021-09-06 at 22:34