D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Hiljaisia ääniä : nuorten kokemuksia koronapandemian vaikutuksesta hyvinvointiin, sosiaalisiin suhteisiin ja oppimiseen (2023)


Panula, V., Kiuru, N., Pöysä, S., Junttila, N., Sorkkila, M., Lerkkanen, M.-K., & Pakarinen, E. (2023). Hiljaisia ääniä : nuorten kokemuksia koronapandemian vaikutuksesta hyvinvointiin, sosiaalisiin suhteisiin ja oppimiseen. Opetushallitus. Raportit ja selvitykset, 2023:2. https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/hiljaisia-aania

Tutkimusta rahoitti strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajatPanula, Venla; Kiuru, Noona; Pöysä, Sanni; Junttila, Niina; Sorkkila, Matilda; Lerkkanen, Marja-Kristiina; Pakarinen, Eija

eISBN978-952-13-6886-8

Lehti tai sarjaRaportit ja selvitykset

ISSN1798-8918

eISSN1798-8926

Julkaisuvuosi2023

Sarjan numero2023:2

Kirjan kokonaissivumäärä48

KustantajaOpetushallitus

KustannuspaikkaHelsinki

JulkaisumaaSuomi

Julkaisun kielisuomi

Pysyvä verkko-osoitehttps://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/hiljaisia-aania

Julkaisun avoin saatavuusAvoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuusKokonaan avoin julkaisukanava

Julkaisu on rinnakkaistallennettu (JYX)https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/87951


Tiivistelmä

Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittaman Resilientti koulu ja koulutus (EduRESCUE) -hankkeen tutkijoiden kirjoittamassa raportissa tarkastellaan nuorten kokemuksia koronapandemian vaikutuksista hyvinvointiin, sosiaalisiin suhteisiin ja oppimiseen. Erityinen huomio on niin sanottujen ”hiljaisten äänten” kuulemisessa eli sellaisten nuorten kokemuksissa, jotka usein jäävät yhteiskunnallisessa päätöksenteossa huomiotta. Verkkopohjainen kysely laadittiin yhteistyössä eri järjestöjen kanssa. EduRESCUE-hankkeen yhteistyötahot Autismiliitto, HelsinkiMissio, Kuurojen Liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin lastensuojeluliitto, MIELI Suomen Mielenterveys ry, Suomen Punainen Risti, Suomen Vanhempainliitto ja Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt jakoivat kyselyä sosiaalisen median eri kanavissa. Kyselyyn vastasi 534 Suomessa asuvaa nuorta, jotka olivat iältään keskimäärin 18,24 vuotta (keskihajonta 3,88 vuotta ja vaihteluväli 9–28 vuotta). Tämän lisäksi nuorten ääniä kuultiin yhteistyössä heitä edustavien järjestöjen, esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalojen kanssa järjestetyn nuorten digiraadin ja Autismiliiton toteuttamien nuorten haastattelujen, kautta. Raportissa hyödynnetään myös nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien järjestöjen korona-aikana keräämää tietoa ja muita aiheeseen liittyviä selvityksiä. Raportissa kuvataan nuorten kokemuksia hyvinvoinnin, sosiaalisten suhteiden ja yksinäisyyden, koulunkäynnin sekä oppimisen haasteista koronapandemian aikana, mutta myös pandemia-ajan tuomista myönteisistä puolista. Raportin tulosten kautta saadaan lisää tietoa siitä, miten vastaavien kriisitilanteiden aikaista resilienssiä – eli joustavuutta ja kykyä toipua vastoinkäymisistä – voitaisiin sekä yksilö- että yhteisötasolla vahvistaa. Raportin tulosten pohjalta esitetään suosituksia esimerkiksi opettajille, opetuksen järjestäjille, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville sekä päättäjille.


YSO-asiasanatpoikkeusolotCOVID-19perusopetuskokemuksetnuoretsosiaaliset suhteetoppiminenhyvinvointieriarvoisuusresilienssi


Liittyvät organisaatiot


Hankkeet, joissa julkaisu on tehty


OKM-raportointiKyllä

Raportointivuosi2023


Viimeisin päivitys 2024-15-06 klo 20:06