D4 Published development or research report or study
Tunnetoimijuus strategian toteuttamisessa : TUNTO2-tutkimushankkeen loppuraportti (2023)


Ikävalko, H., Hökkä, P., Paloniemi, S., Vähäsantanen, K., Lahdenranta, K., Oinonen, T., & Pyhälammi, A. (2023). Tunnetoimijuus strategian toteuttamisessa : TUNTO2-tutkimushankkeen loppuraportti. Aalto-yliopisto. Aalto-yliopiston julkaisusarja. Crossover, 6/2023. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-64-9634-4


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editorsIkävalko, Heini; Hökkä, Päivi; Paloniemi, Susanna; Vähäsantanen, Katja; Lahdenranta, Kristiina; Oinonen, Tanja; Pyhälammi, Allu

eISBN978-952-64-9634-4

Journal or seriesAalto-yliopiston julkaisusarja. Crossover

ISSN1799-4950

eISSN1799-4969

Publication year2023

Number in series6/2023

Number of pages in the book29

PublisherAalto-yliopisto

Publication countryFinland

Publication languageFinnish

Persistent website addresshttp://urn.fi/URN:ISBN:978-952-64-9634-4

Publication open accessOpenly available

Publication channel open accessOpen Access channel

Publication is parallel published (JYX)https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/89019


Abstract

Monilla työpaikoilla strategian toteuttaminen koetaan haastavana. Onnistunut strategian toteuttaminen edellyttää usein työpaikkojen jäsenten osallistumista strategiaan liittyviin vuorovaikutusprosesseihin, joissa strategian laatijat ja toteuttajat kohtaavat ja merkityksellistävät strategiaan liittyviä aikomuksia. Tunnetoimijuus tarkoittaa tunnetaitoa ja tunteisiin vaikuttamista työssä. Se korostaa tunteiden aktiivista ja tietoista huomiointia työpaikan arjessa. Työsuojelurahaston rahoittaman TUNTO2-tutkimushankkeen keskeisenä tavoitteena oli tarkastella tunnetoimijuutta strategian toteuttamisessa. Aiempaa ymmärrystä tunteiden ja toimijuuden tärkeydestä strategian toteuttamisessa täydennettiin lisäämällä ymmärrystä tunnetoimijuudesta. Lisäksi kiinnitettiin huomiota työpaikan tunneilmastoon erityisesti siitä näkökulmasta, huomioidaanko, sallitaanko ja ilmaistaanko työpaikalla kaikenlaisia tunteita ja keskustellaanko niistä rakentavasti. Tutkimme tunnetoimijuutta, työpaikan tunneilmastoa ja strategian toteuttamista kolmessa organisaatiossa kyselyillä, haastatteluilla ja havainnoimalla. Tutkimusaineisto kerättiin interventiokontekstissa. Jokaisessa organisaatiossa toteutettiin tunnetaitojen kehittymistä tukeva interventio. Tutkimushankkeen tulokset osoittivat, että tunnetoimijuus ja työpaikan tunneilmasto ovat yhteydessä moniin strategian toteuttamisessa keskeisiin tekijöihin. Sekä tunnetoimijuus että työpaikan tunneilmasto olivat yhteydessä yksilön strategian merkityksellistämisen kokemuksiin ja yhteyttä tuki myös aineiston pitkittäistarkastelu. Tässä tarkastelussa havaittiin myös, että kokemus tunnetoimijuudesta työssä oli yhteydessä strategiseen muutokseen sitoutumiseen. Kokemus työpaikan autenttisesta tunneilmastosta oli puolestaan yhteydessä psykologiseen turvallisuuteen, joka luo edellytyksiä strategian toteuttamisessakin tärkeiksi tunnistetuille innovatiiviselle ajattelulle ja luovuudelle. Tulosten mukaan vahva tunnetoimijuus voi tukea yksilön hyvinvointia työpaikalla tilanteessa, jossa työpaikan tunneilmasto ei tue monipuolista ja rakentavaa tunteiden ilmaisua. Havainto, että tunnetoimijuutta voi kehittää ja tunnetoimijuudessa voi kehittyä, tarjoaa yksilöille ja työpaikoille mahdollisuuksia oppimiseen ja muutokseen. Tunnetoimijuus ja työpaikan tunneilmasto voivat tarjota strategian toteuttamisen parissa työskenteleville työkaluja, näkökulmia ja käytäntöön sovellettavia mittareita onnistuneempaan strategian toteuttamiseen.


Keywordsworking lifework communitiesemotionsemotional skillssocial interactionleadership (activity)strategiesorganisational psychology


Contributing organizations


Related projects


Ministry reportingYes

Reporting Year2023


Last updated on 2024-15-06 at 23:07