A3 Book section, Chapters in research books
Oikeudenmukaisuus asiakkaiden asiana (2023)


Rantamäki, N., & Kokkonen, T. (2023). Oikeudenmukaisuus asiakkaiden asiana. In K. Närhi, S. Kannasoja, T. Kokkonen, N. Rantamäki, & S. Ruonakangas (Eds.), Rakenteellisen sosiaalityön tila ja tulevaisuus Suomessa (pp. 187-204). Jyväskylän yliopisto. Sophi, 154. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9712-0


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors Rantamäki, Niina; Kokkonen, Tuomo

Parent publicationRakenteellisen sosiaalityön tila ja tulevaisuus Suomessa

Parent publication editorsNärhi, Kati; Kannasoja, Sirpa; Kokkonen, Tuomo; Rantamäki, Niina; Ruonakangas, Santra

eISBN978-951-39-9712-0

Journal or seriesSophi

ISSN1238-8025

Publication year2023

Number in series154

Pages range187-204

Number of pages in the book346

PublisherJyväskylän yliopisto

Place of PublicationJyväskylä

Publication countryFinland

Publication languageFinnish

Persistent website addresshttp://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9712-0

Publication open accessOpenly available

Publication channel open accessOpen Access channel

Publication is parallel published (JYX)https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/88915


Abstract

Tässä luvussa yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden toteutumista lähestytään sosiaalityön asiakkaiden näkökulmasta. Oikeudenmukaisuus ja etenkin sen toteutumiseen liittyvät epäkohdat nousivat esiin keskeisenä rakenteellista sosiaalityötä määrittävänä teemana tapaustutkimuksen ensimmäisen kierroksen asiakasedustajien fokusryhmähaastatteluissa. Näiden havaintojen ohjaamana toisella haastattelukierroksella keskityttiin siihen, millaiset mahdollisuudet asiakkaita edustavilla toimielimillä – tässä vammaisneuvostot – on edistää oikeudenmukaisuuden toteutumista palvelujärjestelmässä. Asiakasedustajien sekä vammaisneuvostojen jäsenten fokusryhmähaastatteluihin pohjautuen tässä luvussa tarkastelun kohteena on: 1) Mitkä palvelujärjestelmän toimintaan liittyvät tekijät asiakkaiden näkemysten mukaan estävät oikeudenmukaisuuden toteutumista? 2) Millaiset mahdollisuudet asiakkaita edustavilla toimielimillä on vaikuttaa tunnistettujen epäkohtien korjaamiseen ja näin edistää oikeudenmukaisuutta?


Keywordssocial workstructural social workcustomerssocial servicesservice systemsjusticesocial justiceethics


Contributing organizations


Related projects


Ministry reportingYes

Reporting Year2023

Preliminary JUFO rating1


Last updated on 2024-03-04 at 21:56