A3 Book section, Chapters in research books
Kansalaisjärjestöt osallisuuden rakentajina (2023)


Rantamäki, N., & Kokkonen, T. (2023). Kansalaisjärjestöt osallisuuden rakentajina. In K. Närhi, S. Kannasoja, T. Kokkonen, N. Rantamäki, & S. Ruonakangas (Eds.), Rakenteellisen sosiaalityön tila ja tulevaisuus Suomessa (pp. 205-219). Jyväskylän yliopisto. Sophi, 154. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9712-0


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors Rantamäki, Niina; Kokkonen, Tuomo

Parent publicationRakenteellisen sosiaalityön tila ja tulevaisuus Suomessa

Parent publication editorsNärhi, Kati; Kannasoja, Sirpa; Kokkonen, Tuomo; Rantamäki, Niina; Ruonakangas, Santra

eISBN978-951-39-9712-0

Journal or seriesSophi

ISSN1238-8025

Publication year2023

Number in series154

Pages range205-219

Number of pages in the book346

PublisherJyväskylän yliopisto

Place of PublicationJyväskylä

Publication countryFinland

Publication languageFinnish

Persistent website addresshttp://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9712-0

Publication open accessOpenly available

Publication channel open accessOpen Access channel

Publication is parallel published (JYX)https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/88919


Abstract

Tässä luvussa kiinnostus suuntautuu siihen, millä tavoin järjestöt toiminnassaan edistävät ja osana monitoimijaisen rakenteellisen sosiaalityön kokonaisuutta voisivat edistää osallisuuden tavoitteen toteutumista. Tarkastelun empiirisen pohjan muodostaa seitsemän kansalaisjärjestötoimijoiden fokusryhmähaastattelua. Näistä neljässä mukana oli päätehtävänään kansalaistoimintaa harjoittavien järjestöjen ja kolmessa palvelutoimintaan keskittyvien järjestöjen edustajia. Haastatteluaineiston analyysiin pohjautuen järjestöjen osallisuutta edistävää toimintaa lähestytään tässä kysymällä: 1) Millaisia osallisuuden käytäntöjä järjestöt toteuttavat omassa toiminnassaan? 2) Miten järjestöt edistävät kohderyhmänsä yhteiskunnallista osallisuutta? sekä 3) Miten osallisuus toteutuu järjestöjen ja julkisen palvelujärjestelmän keskinäisessä yhteistyössä? Tavoitteena on nostaa esiin mahdollisuuksia ja haasteita, joita järjestöjen rooliin monitoimijaisen rakenteellisen sosiaalityön yhtenä toimijana liittyy.


Keywordssocial workstructural social workmultisectoral cooperationcivic activismnon-governmental organisationsthird sectorinvolvement (participation)


Contributing organizations


Related projects


Ministry reportingYes

Reporting Year2023

Preliminary JUFO rating1


Last updated on 2024-03-04 at 21:56