A3 Book section, Chapters in research books
Poliittiset päättäjät rakenteellisen sosiaalityön kumppaneina (2023)


Kokkonen, T., & Rantamäki, N. (2023). Poliittiset päättäjät rakenteellisen sosiaalityön kumppaneina. In K. Närhi, S. Kannasoja, T. Kokkonen, N. Rantamäki, & S. Ruonakangas (Eds.), Rakenteellisen sosiaalityön tila ja tulevaisuus Suomessa (pp. 220-235). Jyväskylän yliopisto. Sophi, 154. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9712-0


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editorsKokkonen, Tuomo; Rantamäki, Niina

Parent publicationRakenteellisen sosiaalityön tila ja tulevaisuus Suomessa

Parent publication editorsNärhi, Kati; Kannasoja, Sirpa; Kokkonen, Tuomo; Rantamäki, Niina; Ruonakangas, Santra

eISBN978-951-39-9712-0

Journal or seriesSophi

ISSN1238-8025

Publication year2023

Number in series154

Pages range220-235

Number of pages in the book346

PublisherJyväskylän yliopisto

Place of PublicationJyväskylä

Publication countryFinland

Publication languageFinnish

Persistent website addresshttp://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9712-0

Publication open accessOpenly available

Publication channel open accessOpen Access channel

Publication is parallel published (JYX)https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/88913


Abstract

Tämän luvun lähtökohtana on oletus siitä, että rakenteellista sosiaalityötä koskeva päätöksenteko edellyttää aina suhdetta poliittisiin päättäjiin, joiden rooliin osana julkishallintoa sisältyy erityinen mahdollisuus – ja myös velvoite – tarkastella päätettävänä olevia asioita poliittisesti ja erilaisia ääniä kuunnellen. Luvun toinen lähtökohta on se, että vankasta lainsäädännöllisestä perustastaan huolimatta rakenteellisen sosiaalityön suhde poliittisiin päättäjiin ei ole helppo, koska se on monenlaisten jännitteiden, ennakkoluulojen sekä rajoituksien määrittämä. Suomessa sosiaalityöntekijät, vaikka ovatkin poliittisilta mielipiteiltään yleensä sitoutuneet tuloeroja tasaavaan ja huono-osaisia kansalaisryhmiä tukevaan sosiaalipolitiikkaan, suhtautuvat keskimäärin varauksellisesti mahdollisuuksiinsa vaikuttaa yhteiskunnallisesti työnsä puitteissa. Sosiaalityöntekijät haluavat erottaa oman poliittisuutensa ammatillisuudestaan ja siten nähdä sosiaalityön epäpoliittisena ammattina. Tämä ei voi olla heijastumatta sosiaalityöntekijöiden ja poliittisten päättäjien väliseen yhteistyöhön. Voidaan sanoa, että Suomessa rakenteellisen sosiaalityön valtavirta on omaksunut korostuneen epäpoliittisen toimintatavan. Siinä rakenteellinen sosiaalityö rajautuu politiikan policy-alueelle korostaen muun muassa kehittämistyötä, johtamista sekä poliittista päätöksentekoa palvelevaa tiedontuotantoa. Tieto ymmärretään tässä yhteydessä ei-poliittiseksi ja saa muodon, jossa sen oletetaan olevan kiistattoman tosiasiallista.


Keywordssocial workstructural social workpolitical decision makingsocial policydecision-makersinterview study


Contributing organizations


Related projects


Ministry reportingYes

Reporting Year2023

Preliminary JUFO rating1


Last updated on 2024-03-04 at 21:56