A3 Book section, Chapters in research books
Yhteenveto : kohti monitoimijaista rakenteellista sosiaalityötä (2023)


Rantamäki, N., & Kokkonen, T. (2023). Yhteenveto : kohti monitoimijaista rakenteellista sosiaalityötä. In K. Närhi, S. Kannasoja, T. Kokkonen, N. Rantamäki, & S. Ruonakangas (Eds.), Rakenteellisen sosiaalityön tila ja tulevaisuus Suomessa (pp. 269-283). Jyväskylän yliopisto. Sophi, 154. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9712-0


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Rantamäki, Niina; Kokkonen, Tuomo

Parent publication: Rakenteellisen sosiaalityön tila ja tulevaisuus Suomessa

Parent publication editors: Närhi, Kati; Kannasoja, Sirpa; Kokkonen, Tuomo; Rantamäki, Niina; Ruonakangas, Santra

eISBN: 978-951-39-9712-0

Journal or series: Sophi

ISSN: 1238-8025

Publication year: 2023

Number in series: 154

Pages range: 269-283

Number of pages in the book: 346

Publisher: Jyväskylän yliopisto

Place of Publication: Jyväskylä

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9712-0

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/88909


Abstract

Tämä osio on luonut kuvaa monitoimijaisen rakenteellisen sosiaalityön ehdoista asiakkaiden, kansalaistoimijoiden, poliittisten päättäjien, sosiaalijohdon sekä sosiaalityöntekijöiden näkökulmista. Pyrkimyksenä on ollut paikantaa lähtökohtia, joista kukin edellä mainituista toimijaryhmistä lähestyy rakenteellista sosiaalityötä. Analyysit kiinnittävät huomiota muun muassa toimijaryhmien keskeisiin piirteisiin, tavoitteisiin, valta-asemaan sekä siihen, millaisia mahdollisuuksia kullakin toimijaryhmällä on tukea rakenteellisen sosiaalityön tavoitteiden toteutumista. Osion läpileikkaava teema on rakenteellisen sosiaalityön poliittisuus – rakenteellisen sosiaalityön tulisi olla käytännön toiminnoiltaan ja päämääriltään avointa siten, että erilaisilla toimijoilla on asemastaan riippumatta mahdollisuus saada äänensä kuuluviin ja näkemyksensä huomioon otetuksi sen muotoutumisessa.


Keywords: social work; structural social work; multi-professionalism; multisectoral cooperation; deliberative democracy


Contributing organizations


Related projects


Ministry reporting: Yes

Preliminary JUFO rating: 1


Last updated on 2023-06-09 at 13:57