D4 Published development or research report or study
Koululaisten terveys ja muuttuvat haasteet 2022 : WHO-Koululaistutkimus 40 vuotta (2023)


Ojala, K., Kulmala, M., Kannas, L., Villberg, J., Tynjälä, J., Paakkari, L., Lyyra, N., Välimaa, R., Markkanen, I., Puupponen, M., Ng, K., Lahti, H., Gustafsson, J., Simonsen, N., & Paakkari, O. (2023). Koululaisten terveys ja muuttuvat haasteet 2022 : WHO-Koululaistutkimus 40 vuotta. Jyväskylän yliopisto. JYU Reports, 25. https://doi.org/10.17011/jyureports/2023/25


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editorsOjala, Kristiina; Kulmala, Markus; Kannas, Lasse; Villberg, Jari; Tynjälä, Jorma; Paakkari, Leena; Lyyra, Nelli; Välimaa, Raili; Markkanen, Ilona; Puupponen, Maija; et al.

eISBN978-951-39-9753-3

Journal or seriesJYU Reports

eISSN2737-0046

Publication year2023

Number in series25

Number of pages in the book133

PublisherJyväskylän yliopisto

Publication countryFinland

Publication languageFinnish

DOIhttps://doi.org/10.17011/jyureports/2023/25

Publication open accessOpenly available

Publication channel open accessOpen Access channel


Abstract

WHO-Koululaistutkimus on Suomessa käytetty nimi Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) -tutkimukselle, jonka kyselyyn vastasi 11-, 13- ja 15-vuotiaita koululaisia yli 50 maasta aineistokeräyksessä 2021/2022. Ensimmäisen aineistonkeräys oli 40 vuotta sitten vuonna 1983 ja vuonna 2022 aineistoa kerättiin 11. kerran. Suomessa anonyymiin kyselyyn vastaavat koululaiset ovat perusopetuksen 5., 7. ja 9. luokalta. WHO-Koululaistutkimuksen tavoitteena on tuottaa kansainvälisesti vertailukelpoista ja kansallisesti tärkeää tietoa koululaisten terveyskäyttäytymisestä, terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niiden taustalla olevista tekijöistä. Lisäksi tavoitteena on lisätä ymmärrystä terveyden eriarvoisuudesta ja arvioida terveyden eriarvoisuuden kehittymistä eri aineistonkeruuvuosien välillä. Tutkimus tuottaa tietoa lasten ja nuorten terveyden edistämisen käytänteiden ja poliittisen päätöksenteon tueksi. Tutkimuksesta vastaa tutkijaryhmä Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa toimivasta Terveyden edistämisen tutkimuskeskuksesta. Tutkimusta johtavat apulaisprofessori Leena Paakkari ja yliopistonlehtori Nelli Lyyra. Tässä raportissa esitetään WHO-Koululaistutkimuksen 2022 tuloksia 5-, 7- ja 9-luokkalaisten koululaisten koetusta terveydestä, yksinäisyydestä, mielen hyvinvoinnista, koulukokemuksista, terveystottumuksista sekä terveyttä vaarantavasta käyttäytymisestä ja terveyden voimavaroista. Ajallisia muutoksia tarkastellaan vertaamalla vuoden 2022 tuloksia vuosiin 2014 ja 2018. Raportti sisältää myös suomen- ja ruotsinkielisten nuorten hyvinvoinnin vertailua vuoden 2022 tulosten perusteella. Raportti päättyy terveyden ylläpitämiselle ja edistämiselle tärkeän terveyden lukutaidon tilan sekä sen ja koetun terveyden ja terveyskäyttäytymisen välisten yhteyksien tarkasteluun.


Keywordschildren (age groups)young peoplepupilshealth behaviourself-rated healthmental well-beingemotional disordersfood habitsphysical hobbiessleepsocial mediarisk-taking behaviourhealth promotionhealth literacyinternational comparison


Contributing organizations


Related projects


Ministry reportingYes

Reporting Year2023


Last updated on 2024-03-03 at 19:26