A1 Journal article (refereed)
Digitalisoituvan yliopistokoulutuksen diskurssit : visiotekstien kriittinen luenta yliopistopedagogiikan näkökulmasta (2023)


Isosomppi, L., Maunula, M., & Maunumäki, M. (2023). Digitalisoituvan yliopistokoulutuksen diskurssit : visiotekstien kriittinen luenta yliopistopedagogiikan näkökulmasta. Kasvatus ja aika, 17(4), 64-92. https://doi.org/10.33350/ka.117105


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editorsIsosomppi, Leena; Maunula, Minna; Maunumäki, Minna

Journal or seriesKasvatus ja aika

eISSN1797-2299

Publication year2023

Publication date20/12/2023

Volume17

Issue number4

Pages range64-92

PublisherSuomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura

Publication countryFinland

Publication languageFinnish

DOIhttps://doi.org/10.33350/ka.117105

Publication open accessOpenly available

Publication channel open accessOpen Access channel

Publication is parallel published (JYX)https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/92629


Abstract

Tutkimuksemme kohteena ovat korkeakoulupoliittisissa visioteksteissä rakentuvat yliopistopedagogiikkaa suuntaavat diskurssit ja niiden tuottamat tiedon, oppimisen ja asiantuntijuuden representaatiot sekä digitalisoituvan yliopiston opettajan ja opiskelijan asemoinnit. Tutkimusaineisto sisältää 1) opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämän Korkeakoulutus ja tutkimus 2030-luvulle -visiotyön keskeiset, vuosina 2017–2019 julkaistut dokumentit, 2) korkeakoulujen yhdessä laatiman Digivisio-hankehakemuksen (2020) ja 3) korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön kansallisen linjauksen oppimateriaalien avoimesta saatavuudesta (2020) koulutuksen digitalisaatiota koskevilta osin. Tutkimuksen tavoitteena on diskurssien paikantamisen ja kuvaamisen lisäksi tehdä kriittisen diskurssianalyysin lähtökohdista näkyväksi, miten ne määrittävät yliopistopedagogiikan kehittämisen ehtoja. Tunnistimme aineistosta seuraavat diskurssit: alustatalouden, valtionhallinnon, tietojärjestelmän, teknologian kaikkiallistumisen, palvelumuotoilun ja tiedeyhteisön diskurssit. Teknologis-taloudelliset diskurssit ja valtionhallinnon diskurssi rakentavat yhdessä kansallista visiota koulutuskilpailussa menestyvästä oppimisen ekosysteemistä. Oppimisen ja asiantuntijuuden merkitykset pelkistyvät mitattavaksi yksilön osaamispääomaksi samalla kun opettajan ja opiskelijan asemat määrittyvät talouden ja teknologian logiikoin. Visiotekstien diskurssit kaventavat pedagogisten lähtökohtien tarkastelun uuspedagogiikan mukaisesti opetuksen ja opiskelun sekä digivälineiden hyödyntämisen tehostamispyrkimyksiksi. Vahvistuessaan nämä diskurssit edellyttävät teknis-taloudellisia kielenkäyttötapoja myös pedagogiikkaa koskevassa keskustelussa. Kestävän koulutuksen kehittämisen tueksi tarvitaan vahvaa yliopistopedagogista tutkimusta ja sen lähtökohdista perusteltua, digitalisaatiota hyödyntävää pedagogiikkaa sekä moniäänistä neuvottelua yliopistopedagogisen tutkimuksen argumentein.


Keywordstertiary educationdigitalisationpedagogy of higher educationhigher education policydiscourse researchdiscourse analysis


Contributing organizations


Ministry reportingYes

Reporting Year2023

JUFO rating1


Last updated on 2024-03-07 at 20:26