D5 Textbook, professional manual or guide
Ikkunoita tutkimusmetodeihin II: näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (2010)


Aaltola, J., & Valli, R. (Eds.). (2010). Ikkunoita tutkimusmetodeihin II: näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (3. uud. ja täyd. p.). : PS-kustannus.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Aaltola, Juhani; Valli, Raine

ISBN: 978-952-451-458-3

Edition: 3. uud. ja täyd. p.

Publication year: 2010

Publisher: PS-kustannus

Place of Publication: Jyväskylä

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Open Access: Publication channel is not openly available


Keywords: research methods


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Preliminary JUFO rating: Not rated


Last updated on 2020-14-10 at 23:46