D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Maiseman luonne : luonnealuearviointi maisemademokratian edistäjänä (2024)
Landscape Character : Character Area Assessment Promotes Landscape Democracy


Sarkoranta, S., Kukola, H., Lonkila, H., & Häyrynen, M. (2024). Maiseman luonne : luonnealuearviointi maisemademokratian edistäjänä. Ympäristöministeriö. Ympäristöministeriön julkaisuja, 2024:11. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-178-8


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajatSarkoranta, Satu; Kukola, Hanna; Lonkila, Helena; Häyrynen, Maunu

eISBN978-952-361-178-8

Lehti tai sarjaYmpäristöministeriön julkaisuja

ISSN2490-0648

eISSN2490-1024

Julkaisuvuosi2024

Ilmestymispäivä31.03.2024

Sarjan numero2024:11

Kirjan kokonaissivumäärä98

KustantajaYmpäristöministeriö

KustannuspaikkaHelsinki

JulkaisumaaSuomi

Julkaisun kielisuomi

Pysyvä verkko-osoitehttps://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-178-8

Julkaisun avoin saatavuusAvoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuusKokonaan avoin julkaisukanava

Julkaisu on rinnakkaistallennettu (JYX)https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94211

LisätietojaTiivistelmä myös ruotsiksi: Landskapets karaktär : karaktärområdesbedömning för att främja landskapsdemokratin


Tiivistelmä

Raportti käsittelee maiseman luonnealuearviointimenetelmää kansainvälisen tutkimuksen ja tapaustutkimusten valossa. Tavoitteena on edistää Euroopan neuvoston maisemayleissopimuksen ja Faron yleissopimuksen toteuttamista sekä vahvistaa maisemademokratiaa ja kansalaisen osallisuutta kulttuuriperintöön. Maiseman luonnealuearviointi mahdollistaa maisemaa koskevan monialaisen tiedon yhdistämisen yhteen tarkasteluun eri mittakaavoissa. Näin toimialarajat ylittävä kokonaisvaltainen maisematieto saadaan maankäytön suunnittelun tueksi ja osallisten kokemustieto mukaan luonnealueiden määrittelyyn. Raportissa tarkastellaan maiseman luonnealuearvioinnin käsitteistöä ja taustoja sekä tutkimuskeskustelua ja esimerkkihankkeita. Tapaustutkimuksissa testataan menetelmän soveltuvuutta kahteen kotimaiseen kohdealueeseen, Laitilan kirkonkylään ja Porin Yyterinniemeen. Lopuksi esitetään malli Suomessa sovellettavalle maiseman luonnealuearvioinnille sekä menetelmän hyödyntämismahdollisuuksia ja jatkoselvitystarpeita. Menetelmä jakautuu paikkatietotarkasteluun ja kenttätyöskentelyyn. Paikkatietotarkastelun aineistona ovat fyysiset maiseman piirteet sekä karttoina esitetty maisemahistoria ja osallistieto. Maiseman ja sen osien yksilöllinen luonne sekä luonnealueiden rajat saadaan yhdistämällä molemmat näkökulmat. Keskenään samankaltaisista luonnealueista voidaan muodostaa luonnealuetyyppejä.


YSO-asiasanatmaisemakulttuurimaisemaarviointikulttuuriympäristöluonnonperintökulttuuriperintökestävä kehitysympäristöpolitiikkakulttuuripolitiikkalainsäädäntöstrategiatyöluonto

Vapaat asiasanatLaitila; Pori; maiseman luonnealuearviointi; maisematieto; osallisuustieto; maisemapolitiikka; kulttuuriperintöpolitiikka; strategia- ja ohjelmatyö


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointiKyllä

Raportointivuosi2024


Viimeisin päivitys 2024-13-05 klo 18:27