A1 Journal article (refereed)
Ekologinen kompensaatio Suomessa : analyysi sääntelyn vahvuuksista, heikkouksista ja kehitysmahdollisuuksista (2024)


Kujala, H., Pappila, M., Leskinen, P., Tuomisaari, J., Jalkanen, J., Salokannel, V., Nieminen, E., Moilanen, A., Halme, P., Aula, M., Pykäläinen, E., Mustajärvi, L., Oinonen, I., Kotilainen, J., & Kotiaho, J. (2024). Ekologinen kompensaatio Suomessa : analyysi sääntelyn vahvuuksista, heikkouksista ja kehitysmahdollisuuksista. Alue ja ympäristö, Tulossa. https://doi.org/10.30663/ay.141917

The research was funded by Strategic Research Council at the Research Council of Finland.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editorsKujala, Heini; Pappila, Minna; Leskinen, Paula; Tuomisaari, Johanna; Jalkanen, Joel; Salokannel, Veera; Nieminen, Eini; Moilanen, Atte; Halme, Panu; Aula, Marianne; et al.

Journal or seriesAlue ja ympäristö

ISSN1235-4554

eISSN2242-3451

Publication year2024

Publication date27/03/2024

VolumeTulossa

PublisherAlue- ja ympäristötutkimuksen seura ry

Publication countryFinland

Publication languageFinnish

DOIhttps://doi.org/10.30663/ay.141917

Publication open accessOpenly available

Publication channel open accessOpen Access channel

Additional informationKatsaus


Abstract

Luonnonsuojelulakia uudistettaessa lakiin lisättiin uusi luku vapaaehtoisesta ekologisesta kompensaatiosta, mikä mahdollistaa luontohaittojen kompensoimisen tuottamalla vastaava määrä luontohyötyjä. Ekologista kompensaatiota ohjaavat kansainväliset kriteerit, jotka perustuvat maailmalla vuosikymmenien aikana kertyneisiin kokemuksiin kompensaatioiden toteuttamisesta. Siltikin kompensaatioiden suunnitteluun, toteutukseen ja valvontaan liittyy tunnistettuja haasteita, jotka voivat vaarantaa luonnon kokonaisheikentymättömyyden saavuttamisen. Tässä katsauksessa kuvaamme nyt lakiin tuodun suomalaisen ekologisen kompensaatiojärjestelmän, ja arvioimme lainsäädännön vahvuuksia ja heikkouksia peilaamalla sitä näihin haasteisiin. Katsauksemme perusteella Suomeen luotu kompensaatiolainsäädäntö on monella tapaa edistyksellinen. Heikennysten ja hyvityksen laskenta on määritelty kiitettävällä tarkkuudella, mikä lisää järjestelmän läpinäkyvyyttä ja asettaa selkeät kriteerit sille, mitä toimia voidaan kutsua ekologiseksi kompensaatioksi. Lisäksi lakiin on sisällytetty useita kompensoimisen onnistumisen kannalta tärkeitä kriteerejä, kuten hyvitysten pysyvyys, hyötyjen lisäisyys sekä tulevien hyötyjen toteutumiseen liittyvän epävarmuuden huomioiminen. Kaikki kompensaatiot myös merkitään avoimeen kompensaatiorekisteriin. Lainsäädäntöön jäi myös puutteita. Merkittävimpiä on suojeluhyvityksen kansainvälisistä kriteereistä poikkeava ja laskennallisesti epälooginen määritelmä, joka käytännössä estää suojelun käytön kompensaationa. Kompensaatioiden kytkös lieventämishierarkiaan ja tuotettujen luontohyötyjen varmentaminen jäivät lainsäädännössä heikoiksi, vähentäen mekanismin uskottavuutta ja ohjausvaikutusta luontohaittojen vähentämiseen. Kompensaation täysi vapaaehtoisuus puolestaan vaikeuttaa mekanismin käyttöönottoa. Näistä syistä lakia ja asetusta tulisikin viipymättä päivittää muuttamalla kompensaatio velvoittavaksi rajatulle osalle luonnonarvoista ja korjaamalla ylläkuvatut valuviat. Yhtä tärkeää on, ettei tulevaisuudessa heikennetä nyt hyvin toimivia säädännöllisiä elementtejä.


Keywordsnatural diversitynature conservationenvironmental nuisancesecological compensationenvironmental effectstrackinglegislationNature Conservation Act

Free keywordslieventämishierarkia; luonnon kokonaisheikentymättömyys


Contributing organizations


Related projects


Ministry reportingYes

Reporting Year2024

Preliminary JUFO rating1


Last updated on 2024-13-05 at 18:26