B2 Book section
Förgasningsteknologins framtid. (2011)


Konttinen, J. (2011). Förgasningsteknologins framtid.. In U. Lassi, & B. Wikman (Eds.), Förgasning av biomassa till värme, elektricitet och biobränslen: publikation för HighBio-projektet (pp. 50-52.). Jyväskylä universitet, Karleby universitetscenter Chydenius.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Konttinen, Jukka

Parent publication: Förgasning av biomassa till värme, elektricitet och biobränslen: publikation för HighBio-projektet

Parent publication editors: Lassi, Ulla; Wikman, Bodil

ISBN: 978-951-39-4314-1

Publication year: 2011

Pages range: 50-52.

Number of pages in the book: 104

Publisher: Jyväskylä universitet, Karleby universitetscenter Chydenius

Place of Publication: Karleby

Publication country: Finland

Publication language: Swedish

Publication open access: Not open

Publication channel open access:

Additional information: Ilmestynyt myös suomeksi ja englanniksi. Julkaistu myös verkkojulkaisuna (ISBN 978-951-39-4315-8, PDF).


Keywords: environmental technology; gasification; refining; biomass (industry); bioenergy


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2011

Preliminary JUFO rating: Not rated


Last updated on 2021-10-06 at 12:16