B2 Book section
”Jag studerar gärna svenska men är inte nöjd med det jag kan” Motivation, attityder och färdigheter i svenska hos finska universitetsstudenter. (2011)


Jauhojärvi-Koskelo, C., & Palviainen, Å. (2011). ”Jag studerar gärna svenska men är inte nöjd med det jag kan” Motivation, attityder och färdigheter i svenska hos finska universitetsstudenter.. In T. Juurakko-Paavola, & Å. Palviainen (Eds.), Svenskan i den finska skolan och högre utbildningen: Om kunskaper och motivation genom olika utbildningsstadier. (pp. 81-102). Hämeen ammattikorkeakoulu. HAMKin julkaisuja, 11/2011.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Jauhojärvi-Koskelo, Camilla; Palviainen, Åsa

Parent publication: Svenskan i den finska skolan och högre utbildningen: Om kunskaper och motivation genom olika utbildningsstadier.

Parent publication editors: Juurakko-Paavola, Taina; Palviainen, Åsa

ISBN: 978-951-784-560-1

Journal or series: HAMKin julkaisuja

ISSN: 1795-4231

Publication year: 2011

Number in series: 11/2011

Pages range: 81-102

Publisher: Hämeen ammattikorkeakoulu

Place of Publication: Hämeenlinna

Publication country: Finland

Publication language: Swedish

Publication open access: Not open

Publication channel open access:


Free keywords: universitetsstudenter; svenska som andraspråk


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2011

Preliminary JUFO rating: Not rated


Last updated on 2023-05-04 at 01:02