A1 Journal article (refereed)
Nuorten näkemyksiä taloudellisesta osaamisesta (2012)


Luukkanen, L., & Raijas, A. (2012). Nuorten näkemyksiä taloudellisesta osaamisesta. Kulutustutkimus.Nyt, 6(2). http://www.kulutustutkimus.net/nyt/


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Luukkanen, Laura; Raijas, Anu

Journal or series: Kulutustutkimus.Nyt

ISSN: 1797-2345

eISSN: 1797-1985

Publication year: 2012

Volume: 6

Issue number: 2

Publisher: Kulutustutkimuksen seura

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: http://www.kulutustutkimus.net/nyt/

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80811

Web address where publication is available: http://www.kulutustutkimus.net/nyt/


Abstract

Nuoret joutuvat tänä päivänä jo ennen täysi-ikäisyyttä tekemisiin taloudellisten asioiden kanssa. Nuoret käyttävät rahaa ja ovat osallisina sopimuksissa, joilla on pitkäkestoisiakin taloudellisia vaikutuksia. Artikkelissa tarkastellaan 15–20-vuotiaiden nuorten omia näkemyksiä taloudellisesta osaamisesta. Artikkelissa hyödynnetään lukioista ja toisen asteen oppilaitoksista eri puolilla Suomea vuonna 2011 kerättyjä fokusryhmäkeskusteluaineistoja. Nuorten taloudellista osaamista tarkastellaan Atkinsonin et al. (2006) jaottelun pohjalta, jossa taloudellinen osaaminen jaetaan neljään kategoriaan: (1) päivittäistalouden hoitoon, (2) talouden suunnitteluun, (3) finanssituotteiden tuntemiseen ja valintaan sekä (4) ajan tasalla pysymiseen. Nuorten puheessa kaikki Atkinsonin et al. (2006) talousosaamisen osa-alueet nousivat esille, mutta osa-alueiden painotukset vaihtelivat. Nuoret ilmaisivat kaipaavansa enemmän tietoa säästämis- ja sijoittamistavoista. Vaikka nuoret ovat osaavia hyödyntämään erilaisia informaatiokanavia, talouden tietolähteet ovat heille melko tuntemattomia. Kuluttajien ja erityisesti nuorten taloudellisen osaamisen tukemiseen ja kehittämiseen on laadittu aloitteita ja materiaaleja useiden eri tahojen toimesta. Talousaiheisista materiaaleista ei ole juurikaan hyötyä, mikäli ne eivät tavoita haluttua kohderyhmää.


Keywords: young people; young adults; economics (curriculum subjects); know-how; use of money; consumer behaviour; household economy


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2012

JUFO rating: 1


Last updated on 2023-02-05 at 13:26