D4 Published development or research report or study
Ikäihmisten palvelut yli palvelurakenteen - yhtenäisellä RUG III/18-luokituksella palvelut ja kustannusarviointi samalle viivalle (2012)


Heikkilä, R., Gerasin, A., Sakki, J., Nieminen, J., Björkgren, M., Noro, A., . . . , & Finne-Soveri, H. (2012). Ikäihmisten palvelut yli palvelurakenteen - yhtenäisellä RUG III/18-luokituksella palvelut ja kustannusarviointi samalle viivalle. : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Heikkilä, Rauha; Gerasin, Aleksandr; Sakki, Joonas; Nieminen, Jutta; Björkgren, Magnus; Noro, Anja; Mäkelä, Matti; Finne-Soveri, Harriet

ISBN: 978-952-245-730-1

Publication year: 2012

Publisher: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Place of Publication: Helsinki

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-730-1

Open Access: Other way freely accessible online

Web address where publication is available: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-730-1


Keywords: senior citizens; elderly; service structure; costs

Free keywords: sosiaali- ja terveyspalvelut


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2012

JUFO rating: Not rated


Last updated on 2020-15-10 at 23:06