A1 Journal article (refereed)
Luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä äidinkielestä oppiaineena (2013)


Tarnanen, M., Aalto, E., & Kauppinen, M. (2013). Luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä äidinkielestä oppiaineena. AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia, 5, 163-180.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Tarnanen, Mirja; Aalto, Eija; Kauppinen, Merja

Journal or series: AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia

ISSN: 1798-7822

Publication year: 2013

Volume: 5

Pages range: 163-180

Number of pages in the book: 213

Publisher: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys ry.

Place of Publication: Jyväskylä

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/issue/view/1107

Open Access: Publication published in an open access channel


Free keywords: kielikäsitykset; kielellinen tietoisuus; opettajankoulutus


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2013

JUFO rating: 1


Last updated on 2020-16-10 at 18:45