A4 Article in conference proceedings
”Pedagogik på två språk” : En beskrivning av användningen av svenska och finska hos en tvåspråkig pedagog på en finsk daghemsavdelning (2014)


Mård-Miettinen, K., & Palviainen, Å. (2014). ”Pedagogik på två språk” : En beskrivning av användningen av svenska och finska hos en tvåspråkig pedagog på en finsk daghemsavdelning. In J. Lindström, S. Henricson, A. Huhtala, P. Kukkonen, H. Lehti-Eklund, & C. Lindholm (Eds.), Svenskans beskrivning 33 (pp. 321-332). Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet. Nordica Helsingiensia, 37. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/144498


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Mård-Miettinen, Karita; Palviainen, Åsa

Parent publication: Svenskans beskrivning 33

Parent publication editors: Lindström, Jan; Henricson, Sofie; Huhtala, Anne; Kukkonen, Pirjo; Lehti-Eklund, Hanna; Lindholm, Camilla

ISBN: 978-951-51-0120-4

Journal or series: Nordica Helsingiensia

ISSN: 1795-4428

Publication year: 2014

Number in series: 37

Pages range: 321-332

Number of pages in the book: 540

Publisher: Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet

Publication country: Finland

Publication language: Swedish

Persistent website address: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/144498

Publication open access: Other way freely accessible online

Publication channel open access:

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45266

Additional information: Förhandlingar vid Trettiotredje sammankomsten för svenskans beskrivning. Helsingfors den 15–17 maj 2013.


Keywords: bilingualism; early childhood education and care


Contributing organizations

Other organizations:


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2014

JUFO rating: 1


Last updated on 2021-09-06 at 09:33