A2 Review article, Literature review, Systematic review
Babylonin tornista McWorldiin: käsitteiden historian mahdollisuuksista maailmanpolitiikan tutkimuksessa (2014)


Korvela, P.-E. (2014). Babylonin tornista McWorldiin: käsitteiden historian mahdollisuuksista maailmanpolitiikan tutkimuksessa. Kosmopolis, 44(3-4), 149-161. http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1620681


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Korvela, Paul-Erik

Journal or series: Kosmopolis

ISSN: 1236-1372

Publication year: 2014

Volume: 44

Issue number: 3-4

Pages range: 149-161

Publisher: Suomen rauhantutkimusyhdistys ry

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1620681

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Delayed open access channel


Abstract

Artikkelissa pohditaan käsitteiden historiallisuutta korostavan tutkimusorientaation merkitystä maailmanpolitiikan tutkimuksessa. Tutkimusorientaation oletuksena on, että poliittiset kiistat käydään suurelta osin juuri käsitteiden merkityksistä, eivätkä esimerkiksi käännökset ole välttämättä poliittisesti neutraaleja. Vaikka kansainvälinen järjestelmä on rakentunut pitkälti länsimaisen käsitteistön varaan ja sitä kautta homogenisoinut tiettyjä käytäntöjä, ei käsitteiden historian tarkoitus ole löytää mitään suoranaisia ei-läntisiä ja marginalisoituja haastajia tälle hegemonialle. Pikemminkin kyseessä on yritys osoittaa myös hegemonian saavuttaneiden käsitteiden historiallinen sattumanvaraisuus ja korostaa näkemystä, että eri kielillä ja eri traditioissa asiat kehystyvät eri tavalla ja käsitteet kantavat eri konnotaatioita.


Keywords: conceptual history; political theory; international politics; translations; west


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2014

JUFO rating: 1


Last updated on 2021-08-06 at 20:08