D4 Published development or research report or study
Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa : LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014 (2015)


Kokko, S., Hämylä, R., Villberg, J., Tynjälä, J., Aira, T., Kannas, L., Tammelin, T., Vasankari, T., Suomi, K., Koski, P., Hirvensalo, M., Liukkonen, J., Jaakkola, T., Sääkslahti, A., Lyyra, N., Heikinaro-Johansson, P., Palomäki, S., Turpeinen, S., Kallio, J., . . . Rimpelä, A. (2015). Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa : LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014. Valtion liikuntaneuvosto. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja, 2015:2. http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/347/VLN_liituraportti_150317.pdf


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Kokko, Sami; Hämylä, Riikka; Villberg, Jari; Tynjälä, Jorma; Aira, Tuula; Kannas, Lasse; Tammelin, Tuija; Vasankari, Tommi; Suomi, Kimmo; Koski, Pasi; et al.

ISBN: 978-952-263-344-6

Journal or series: Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja

ISSN: 2242-4563

Publication year: 2015

Number in series: 2015:2

Number of pages in the book: 141

Publisher: Valtion liikuntaneuvosto

Place of Publication: Helsinki

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/347/VLN_liituraportti_150317.pdf

Publication open access: Other way freely accessible online

Publication channel open access:


Keywords: young people; physical training; exercise habits

Free keywords: lapset; Suomi


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2015

Preliminary JUFO rating: Not rated


Last updated on 2023-06-02 at 13:00