A1 Journal article (refereed)
Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten sosiaalinen asema lähikoulussa luokilla 1-4 (2015)


Hirvonen, T., Sume, H., & Leskinen, M. (2015). Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten sosiaalinen asema lähikoulussa luokilla 1-4. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti, 25(2), 30-46. https://bulletin.nmi.fi/2017/05/08/sisakorvaistutetta-kayttavien-lasten-sosiaalinen-asema-lahikoulussa-luokilla-1-4-2/


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editorsHirvonen, Terhi; Sume, Helena; Leskinen, Markku

Journal or seriesOppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti

ISSN2342-9046

Publication year2015

Volume25

Issue number2

Pages range30-46

PublisherNiilo Mäki Säätiö

Publication countryFinland

Publication languageFinnish

Persistent website addresshttps://bulletin.nmi.fi/2017/05/08/sisakorvaistutetta-kayttavien-lasten-sosiaalinen-asema-lahikoulussa-luokilla-1-4-2/

Publication open accessOpenly available

Publication channel open accessDelayed open access channel

Publication is parallel published (JYX)https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78311

Additional informationTutkimukset


Abstract

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata sisäkorvaistutetta käyttävien oppilaiden (jatkossa SI-oppilaiden) sosiaalista asemaa lähikouluissa luokilla 1–4. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, oliko SI-oppilaille muodostunut ystävyyssuhteita ja vastavuoroisen torjunnan suhteita muiden luokkalaisten kanssa ja olivatko he osana kaveriryhmiä. Lisäksi tutkittiin, muuttuiko heidän sosiaalinen asemansa luokilla 1–4. Tutkimuksen kohteena oli kuusi lähikoulun luokkaa, joissa opiskeli SI-oppilas. Tutkimus tehtiin sosiometrisellä menetelmällä, jossa luokkien oppilaat valitsivat kolme mieluisinta ja kolme vähiten mieluista leikkitoveria. Tulokset analysoitiin muodostamalla nimeämisten perusteella sosiogrammeja. Lisäksi SI-oppilaille laskettiin standardoidut z-pistemäärät neljään kategoriaan: suosio, epäsuosio, sosiaalinen suosio ja sosiaalinen näkyvyys. Tutkimuksessa ilmeni, että lähes puolet (45,8 %) kaikista SI-oppilaiden sosiaalisen aseman statuksista oli torjutun statuksia. SI-oppilaiden sosiaalinen asema vaihteli eri vuosiluokilla, ja erityisesti kolmannella luokalla se usein heikkeni. Kuitenkin yli puolet SI-oppilaista kuului johonkin kaveriryhmään vähintään yhdellä vuosiluokalla ja lähes kaikilla heistä oli ystävyyssuhteita. Tutkimustulosten mukaan SI-oppilaat olivat lähikoulussaan heikommassa sosiaalisessa asemassa kuin heidän kuulevat vertaisensa. Sosiaaliseen asemaan vaikuttavat kuitenkin useat asiat, esimerkiksi persoonallisuus, ja niitä olisi kiinnostavaa selvittää jatkotutkimuksena.


Keywordspupilshearing-impaired peoplecochlear implantssocial statusfriendspeer relationshipssociometry


Contributing organizations

Other organizations:


Ministry reportingYes

Reporting Year2015

JUFO rating1


Last updated on 2024-09-05 at 21:26