B2 Book section
Muuan diskurssianalyysi : esimerkkinä Chydenius-instituutin vaikuttavuustutkimus (2015)


Ilmonen, K. (2015). Muuan diskurssianalyysi : esimerkkinä Chydenius-instituutin vaikuttavuustutkimus. In R. Valli, & J. Aaltola (Eds.), Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (4. uud. p., pp. 134-148). PS-kustannus.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Ilmonen, Kari

Parent publication: Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin

Parent publication editors: Valli, Raine; Aaltola, Juhani

ISBN: 978-952-451-660-0

Edition: 4. uud. p.

Publication year: 2015

Pages range: 134-148

Number of pages in the book: 302

Publisher: PS-kustannus

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Publication open access: Not open

Publication channel open access:


Keywords: research methods; methodology; research material; methods of analysis; discourse analysis


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2015

JUFO rating: 0


Last updated on 2022-09-12 at 20:07