D6 Edited professional work
Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (2015)


Valli, R., & Aaltola, J. (Eds.). (2015). Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (4. uud. p.). PS-kustannus.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Valli, Raine; Aaltola, Juhani

ISBN: 978-952-451-660-0

Edition: 4. uud. p.

Publication year: 2015

Number of pages in the book: 302

Publisher: PS-kustannus

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Publication open access: Not open

Publication channel open access:


Keywords: research methods; methodology; research material; methods of analysis


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2015

Preliminary JUFO rating: Not rated


Last updated on 2021-09-06 at 10:28