A1 Journal article (refereed)
Erityisopetustaustan yhteys koulu-uupumukseen ammatillisessa koulutuksessa (2015)


Mansikkamäki, L., Määttä, S., & Aro, M. (2015). Erityisopetustaustan yhteys koulu-uupumukseen ammatillisessa koulutuksessa. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti, 25(4), 25-37. https://bulletin.nmi.fi/2015/12/01/erityisopetustaustan-yhteys-koulu-uupumukseen-ammatillisessa-koulutuksessa/


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Mansikkamäki, Laura; Määttä, Sami; Aro, Mikko

Journal or series: Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti

ISSN: 2342-9046

Publication year: 2015

Volume: 25

Issue number: 4

Pages range: 25-37

Publisher: Niilo Mäki Instituutti

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://bulletin.nmi.fi/2015/12/01/erityisopetustaustan-yhteys-koulu-uupumukseen-ammatillisessa-koulutuksessa/

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Delayed open access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48871

Additional information: Tutkimukset


Abstract

Koulun asettamat odotukset ja vaatimukset kasaavat nuorille paineita. Mediassa on nostettu esiin huoli suomalaisten nuorten uupumisesta ja sitä myötä syrjäytymisriskin kasvusta. Tässä artikkelissa vertaillaan tyttöjen ja poikien koulu-uupumusta sekä selvitetään peruskoulun aikaisen erityisopetustaustan yhteyttä koulu-uupumukseen ja sen osa-alueisiin ammatillisessa koulutuksessa. Tutkimusjoukon muodostivat 1 187 ammatillisessa koulutuksessa ensimmäistä vuottaan opiskelevaa, 15–24-vuotiasta nuorta (601 tyttöä, 586 poikaa). Tutkittavista 12 prosentilla (134) oli ollut henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) peruskoulussa. Osa-aikaiseen erityisopetukseen oli alakoulussa osallistunut 35 prosenttia (410) sekä yläkoulussa 28 prosenttia (334) tutkittavista. Tutkimuksen mukaan tyttöjen kokonaiskoulu-uupumus oli suurempi kuin poikien ja heillä oli poikia enemmän uupumusasteista väsymystä. Sen sijaan kyynistymisessä ja riittämättömyyden tunteessa tyttöjen ja poikien välillä ei ollut eroa. Tutkimuksessa myös havaittiin, että yläkoulussa saatu osa-aikainen erityisopetus oli yhteydessä koulu-uupumukseen ja sen osa-alueisiin ammatillisessa koulutuksessa ensimmäistä vuottaan opiskelevilla nuorilla. Muulla erityisopetustaustalla, kuten oppiaineiden yksilöllistämisellä tai alakoulussa annetulla osa-aikaisella erityisopetuksella, ei ollut yhteyttä koulu-uupumukseen. Opiskelijoilla, jotka olivat yläkoulussa saaneet osa-aikaista erityisopetusta, oli enemmän koulu-uupumusta kuin muilla ammatillisessa koulutuksessa ensimmäistä vuottaan opiskelevilla. Heidän kohdallaan tuen tarve ei häviä ammatilliseen koulutukseen siirryttäessä. Asia olisi tärkeää huomioida ammatillisten oppilaitosten tukitoimia suunniteltaessa.


Keywords: pupils with special needs; young people; vocational school students; study; demands; performance (coping); exhaustion; gender differences

Free keywords: Motivoimaa-hanke


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2015

JUFO rating: 1


Last updated on 2023-27-02 at 11:50