A1 Journal article (refereed)
Perhemuodon ja sisarusaseman yhteys lapsen sosiaaliseen suosituimmuuteen ja näkyvyyteen ensimmäisellä luokalla (2016)


Ojalammi, L., Kivinen, N., Kiuru, N., Nurmi, J.-E., & Aunola, K. (2016). Perhemuodon ja sisarusaseman yhteys lapsen sosiaaliseen suosituimmuuteen ja näkyvyyteen ensimmäisellä luokalla. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti, 26(1), 37-51. https://bulletin.nmi.fi/2018/04/13/perhemuodon-ja-sisarusaseman-yhteys-lapsen-sosiaaliseen-suosituimmuuteen-ja-nakyvyyteen-ensimmaisella-luokalla-2/


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Ojalammi, Linda; Kivinen, Nina; Kiuru, Noona; Nurmi, Jari-Erik; Aunola, Kaisa

Journal or series: Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti

ISSN: 2342-9046

Publication year: 2016

Volume: 26

Issue number: 1

Pages range: 37-51

Publisher: Niilo Mäki Instituutti

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://bulletin.nmi.fi/2018/04/13/perhemuodon-ja-sisarusaseman-yhteys-lapsen-sosiaaliseen-suosituimmuuteen-ja-nakyvyyteen-ensimmaisella-luokalla-2/

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Delayed open access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49245

Additional information: Tutkimukset


Abstract

Tutkimuksessa tarkasteltiin perhemuodon, sisaruuden ja syntymäjärjestyksen yhteyttä lapsen saamaan hyväksyntään ikätovereiden keskuudessa ensimmäisellä luokalla. Tutkittavina oli 154 keskisuomalaista lasta yhdeksältä luokalta. Lapsen sosiaalista suosituimmuutta ja näkyvyyttä arvioitiin ensimmäisen luokan keväällä pyytämällä lapsia mainitsemaan luokkatovereita, joiden kanssa he viettävät mielellään aikaansa ja joiden kanssa he vastaavasti eivät mielellään vietä aikaansa. Perhetaustasta kerättiin tietoa vanhemmilta kyselylomakkeella lasten ollessa esikoulussa. Tulokset osoittivat, että ydinperheessä elävät lapset olivat ikätovereidensa keskuudessa pidetympiä kuin uusperheissä elävät lapset. Tulokset osoittivat myös, että ainoat lapset olivat sosiaalisesti näkyvämpiä kuin lapset, joilla oli sisaruksia. Perhetekijöiden ja lapsen sosiaalisen aseman välisen yhteyden tiedostaminen voi auttaa löytämään keinoja tukea lapsia, joilla on riski joutua torjutuksi ikätoverisuhteissaan.


Keywords: lower comprehensive school pupils; becoming friends; peer relationships; social status; popularity; siblings; birth order; family background; sociometry


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2016

JUFO rating: 1


Last updated on 2021-22-10 at 10:51