A1 Journal article (refereed)
Ovatko sotilaat politisoitumassa? Brittiläiset sotilasnarratiivit ja Afganistanin sodan poliittisuus, 2006–2012 (2016)


Häkkinen, T. (2016). Ovatko sotilaat politisoitumassa? Brittiläiset sotilasnarratiivit ja Afganistanin sodan poliittisuus, 2006–2012. Kosmopolis, 46(3), 20-36. http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1781050


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editorsHäkkinen, Teemu

Journal or seriesKosmopolis

ISSN1236-1372

eISSN2814-5070

Publication year2016

Volume46

Issue number3

Pages range20-36

PublisherSuomen rauhantutkimusyhdistys ry

Publication countryFinland

Publication languageFinnish

Persistent website addresshttp://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1781050

Publication open accessOpenly available

Publication channel open accessDelayed open access channel

Publication is parallel published (JYX)https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51912


Abstract

Jälkimilitaristisissa yhteiskunnissa sodankäynti on työnnetty yhteiskunnan marginaaliin. Tässä artikkelissa tarkastellaan brittiläisten sotilaiden kirjoittamia henkilökohtaisia kirjoituksia Afganistanin sodasta ja niistä löytyviä tulkintoja poliittisuudesta. Käytetyt lähteet ovat pääasiassa muistelmakirjoituksia. Menetelmällisesti analyysi perustuu kulttuurista vaikuttamista korostavaan lähestymistapaan, eli sotilasnarratiivien ajatellaan tuottavan yhteiskunnan tasolla tietynlaista ymmärrystä sodasta. Tarkastelu osoittaa, että sotilaat kommentoivat poliittista tasoa melko maltillisesti. He kiinnittävät pääasiassa huomiota varusteiden laatuun, veteraanien hoitoon ja yritykseen integroida siviili- ja sotilaspuolen toimintaa. Radikaalia siviiliyhteiskunnan ja asevoimien suhteiden haastamista ei ainakaan sotilaiden tuottaman kirjallisen kulttuurin puitteissa tapahdu.


KeywordsWar in Afghanistan (2001-2021)soldierspoliticisationmemoirsnarrationliterary research

Free keywords2000-luku; Iso-Britannia; Afganistan


Contributing organizations


Ministry reportingYes

Reporting Year2016

JUFO rating1


Last updated on 2023-27-02 at 11:42