A1 Journal article (refereed)
Ovatko sotilaat politisoitumassa? Brittiläiset sotilasnarratiivit ja Afganistanin sodan poliittisuus, 2006–2012 (2016)


Häkkinen, T. (2016). Ovatko sotilaat politisoitumassa? Brittiläiset sotilasnarratiivit ja Afganistanin sodan poliittisuus, 2006–2012. Kosmopolis, 46(3), 20-36. http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1781050


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Häkkinen, Teemu

Journal or series: Kosmopolis

ISSN: 1236-1372

eISSN: 2814-5070

Publication year: 2016

Volume: 46

Issue number: 3

Pages range: 20-36

Publisher: Suomen rauhantutkimusyhdistys ry

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1781050

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Delayed open access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51912


Abstract

Jälkimilitaristisissa yhteiskunnissa sodankäynti on työnnetty yhteiskunnan marginaaliin. Tässä artikkelissa tarkastellaan brittiläisten sotilaiden kirjoittamia henkilökohtaisia kirjoituksia Afganistanin sodasta ja niistä löytyviä tulkintoja poliittisuudesta. Käytetyt lähteet ovat pääasiassa muistelmakirjoituksia. Menetelmällisesti analyysi perustuu kulttuurista vaikuttamista korostavaan lähestymistapaan, eli sotilasnarratiivien ajatellaan tuottavan yhteiskunnan tasolla tietynlaista ymmärrystä sodasta. Tarkastelu osoittaa, että sotilaat kommentoivat poliittista tasoa melko maltillisesti. He kiinnittävät pääasiassa huomiota varusteiden laatuun, veteraanien hoitoon ja yritykseen integroida siviili- ja sotilaspuolen toimintaa. Radikaalia siviiliyhteiskunnan ja asevoimien suhteiden haastamista ei ainakaan sotilaiden tuottaman kirjallisen kulttuurin puitteissa tapahdu.


Keywords: War in Afghanistan (2001-); soldiers; politicisation; memoirs; narration; literary research

Free keywords: 2000-luku; Iso-Britannia; Afganistan


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2016

JUFO rating: 1


Last updated on 2023-27-02 at 11:42