A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Edistääkö tavuharjoittelu lukemisen sujuvuutta? : tietokonepohjainen harjoittelukokeilu tois- ja kolmasluokkalaisilla heikoilla lukijoilla (2016)


Heikkilä, R., Aro, M., Närhi, V., Westerholm, J., & Ahonen, T. (2016). Edistääkö tavuharjoittelu lukemisen sujuvuutta? : tietokonepohjainen harjoittelukokeilu tois- ja kolmasluokkalaisilla heikoilla lukijoilla. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti, 26(4), 11-21. https://bulletin.nmi.fi/2017/01/04/edistaako-tavuharjoittelu-lukemisen-sujuvuutta-tietokonepohjainen-harjoittelukokeilu-tois-ja-kolmasluokkalaisilla-heikoilla-lukijoilla/


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Heikkilä, Riikka; Aro, Mikko; Närhi, Vesa; Westerholm, Jari; Ahonen, Timo

Lehti tai sarja: Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti

ISSN: 2342-9046

Julkaisuvuosi: 2016

Volyymi: 26

Lehden numero: 4

Artikkelin sivunumerot: 11-21

Kustantaja: Niilo Mäki Instituutti

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: suomi

Pysyvä verkko-osoite: https://bulletin.nmi.fi/2017/01/04/edistaako-tavuharjoittelu-lukemisen-sujuvuutta-tietokonepohjainen-harjoittelukokeilu-tois-ja-kolmasluokkalaisilla-heikoilla-lukijoilla/

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Viivästetysti avoin julkaisukanava

Julkaisu on rinnakkaistallennettu (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52421

Lisätietoja: Tutkittu juttu


Tiivistelmä

Tämä artikkeli perustuu Heikkilän, Aron, Närhin, Westerholmin ja Ahosen artikkeliin Does the training in syllable recognition improve reading speed? A computer-based trial with poor readers from second and third grade, joka julkaistiin Scientific Studies of Reading -lehden numerossa 17(6) vuonna 2013. Tutkimuksessa selvitettiin, voidaanko tietokonepohjaisella tavujen toistavaan tunnistamiseen perustuvalla menetelmällä vaikuttaa heikkojen lukijoiden lukemissujuvuuteen. Lisäksi selvitettiin, vaikuttavatko lukemisen alkutaso ja nopean nimeämisen taito harjoittelun tehokkuuteen. Tutkimukseen osallistui 150 tois- ja kolmasluokkalaista heikkoa lukijaa, jotka jaettiin satunnaisesti kontrolliryhmään ja kolmeen harjoitteluryhmään. Harjoitteluryhmät erosivat toisistaan harjoiteltujen tavujen pituuden ja yleisyyden perusteella. Harjoittelu koostui kymmenestä harjoittelukerrasta, joiden aikana kutakin harjoiteltavaa tavua toistettiin yhteensä viisikymmentä kertaa. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että harjoiteltujen tavujen lukemissujuvuus edistyi kussakin ryhmässä merkitsevästi verrattuna kontrolliryhmään. Harjoittelun vaikutuksen siirtyminen sanatasolle näkyi kuitenkin merkitsevästi vain ryhmässä, jossa harjoitteluvaikutus oli suurin, eli ryhmässä, jossa harjoiteltiin pitkiä, harvinaisia tavuja. Nopea nimeäminen (sanojen nopea mieleen palauttaminen) oli yhteydessä lukemisen tasoon harjoittelun alussa, mutta ei vaikuttanut harjoittelun tehokkuuteen. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että tietokonepohjainen tavuharjoittelu näyttää jo lyhyen harjoittelujakson jälkeen edistävän lukemisen sujuvuutta, mutta harjoitteluvaikutuksen yleistymiseen on jatkossa kiinnitettävä enemmän huomiota, jotta vaikutukset näkyisivät myös arkipäivän lukemisessa.


YSO-asiasanat: alakoululaiset; oppimisvaikeudet; lukihäiriöt; lukeminen; sujuvuus; tavutus; harjoittelu; tietokoneavusteinen oppiminen

Vapaat asiasanat: tavuharjoittelu


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2016

JUFO-taso: 1


Viimeisin päivitys 2021-22-10 klo 10:53