A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Äitien antaman tuen merkitys nuorten ongelmakäyttäytymiselle alakoulusta yläkouluun siirryttäessä (2016)


Ylinen, K., Aunola, K., Metsäpelto, R.-L., Lerkkanen, M.-K., & Kiuru, N. (2016). Äitien antaman tuen merkitys nuorten ongelmakäyttäytymiselle alakoulusta yläkouluun siirryttäessä. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti, 26(4), 35-54. https://bulletin.nmi.fi/2017/01/04/aitien-antaman-tuen-merkitys-nuorten-ongelmakayttaytymiselle-alakoulusta-ylakouluun-siirryttaessa/


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Ylinen, Karoliina; Aunola, Kaisa; Metsäpelto, Riitta-Leena; Lerkkanen, Marja-Kristiina; Kiuru, Noona

Lehti tai sarja: Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti

ISSN: 2342-9046

Julkaisuvuosi: 2016

Volyymi: 26

Lehden numero: 4

Artikkelin sivunumerot: 35-54

Kustantaja: Niilo Mäki Instituutti

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: suomi

Pysyvä verkko-osoite: https://bulletin.nmi.fi/2017/01/04/aitien-antaman-tuen-merkitys-nuorten-ongelmakayttaytymiselle-alakoulusta-ylakouluun-siirryttaessa/

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Viivästetysti avoin julkaisukanava

Julkaisu on rinnakkaistallennettu (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78367


Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitettiin äitien antaman tuen yhteyttä nuorten sisään- ja ulospäinsuuntautuvaan ongelmakäyttäytymiseen alakoulusta yläkouluun siirryttäessä. Äitien antaman tuen osa-alueina tarkasteltiin äitien nuorelleen osoittamaa lämpimyyttä, tietämystä nuoren tekemisistä, nuoren kanssa keskustelemista sekä kotitehtävissä auttamista, ohjaamista ja nuoren autonomian tukemista. Tutkimus on osa laajempaa Alkuportaat-seurantatutkimusta, jossa oppilaita on tutkittu esiopetuksesta yhdeksännelle luokalle. Aineisto kerättiin keväällä 2013 oppilaiden ollessa kuudennella luokalla (922 oppilasta ja 508 äitiä) ja keväällä 2014 oppilaiden ollessa seitsemännellä luokalla (860 oppilasta ja 428 äitiä). Äidit arvioivat nuorelle antamaansa tukea ja nuoret omaa sisään- ja ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistään itsearviointilomakkeilla. Tulokset osoittivat äitien antaman tuen keskimäärin vähenevän ja nuorten ongelmakäyttäytymisen lisääntyvän alakoulusta yläkouluun siirryttäessä. Äitien seitsemännellä luokalla antama tuki suojasi kuitenkin ongelmakäyttäytymisen lisääntymiseltä. Tyttöjen kohdalla nuoren ohjaaminen ja autonomian tukeminen kotitehtävätilanteissa olivat yhteydessä vähäisempään sisäänpäinsuuntautuvaan ongelmakäyttäytymiseen. Poikien kohdalla nuoren auttaminen ja autonomian tukeminen kotitehtävätilanteissa olivat yhteydessä vähäisempään ulospäinsuuntautuvaan ongelmakäyttäytymiseen. Tulokset viittaavat siihen, että äitien antamalla tuella on tärkeä merkitys lasten siirtyessä alakoulusta yläkouluun. Erityisesti nuoren autonomian tukeminen voi olla hyödyllistä tässä siirtymävaiheessa.


YSO-asiasanat: nuoret; alakoulu; yläkoulu; siirtymävaihe; ongelmakäyttäytyminen; autonomia; tukeminen; tukihenkilöt; äidit


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2016

JUFO-taso: 1


Viimeisin päivitys 2021-26-10 klo 13:00