A1 Journal article (refereed)
Äitien antaman tuen merkitys nuorten ongelmakäyttäytymiselle alakoulusta yläkouluun siirryttäessä (2016)


Ylinen, K., Aunola, K., Metsäpelto, R.-L., Lerkkanen, M.-K., & Kiuru, N. (2016). Äitien antaman tuen merkitys nuorten ongelmakäyttäytymiselle alakoulusta yläkouluun siirryttäessä. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti, 26(4), 35-54. https://bulletin.nmi.fi/2017/01/04/aitien-antaman-tuen-merkitys-nuorten-ongelmakayttaytymiselle-alakoulusta-ylakouluun-siirryttaessa/


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Ylinen, Karoliina; Aunola, Kaisa; Metsäpelto, Riitta-Leena; Lerkkanen, Marja-Kristiina; Kiuru, Noona

Journal or series: Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti

ISSN: 2342-9046

Publication year: 2016

Volume: 26

Issue number: 4

Pages range: 35-54

Publisher: Niilo Mäki Instituutti

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://bulletin.nmi.fi/2017/01/04/aitien-antaman-tuen-merkitys-nuorten-ongelmakayttaytymiselle-alakoulusta-ylakouluun-siirryttaessa/

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Delayed open access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78367


Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin äitien antaman tuen yhteyttä nuorten sisään- ja ulospäinsuuntautuvaan ongelmakäyttäytymiseen alakoulusta yläkouluun siirryttäessä. Äitien antaman tuen osa-alueina tarkasteltiin äitien nuorelleen osoittamaa lämpimyyttä, tietämystä nuoren tekemisistä, nuoren kanssa keskustelemista sekä kotitehtävissä auttamista, ohjaamista ja nuoren autonomian tukemista. Tutkimus on osa laajempaa Alkuportaat-seurantatutkimusta, jossa oppilaita on tutkittu esiopetuksesta yhdeksännelle luokalle. Aineisto kerättiin keväällä 2013 oppilaiden ollessa kuudennella luokalla (922 oppilasta ja 508 äitiä) ja keväällä 2014 oppilaiden ollessa seitsemännellä luokalla (860 oppilasta ja 428 äitiä). Äidit arvioivat nuorelle antamaansa tukea ja nuoret omaa sisään- ja ulospäinsuuntautuvaa ongelmakäyttäytymistään itsearviointilomakkeilla. Tulokset osoittivat äitien antaman tuen keskimäärin vähenevän ja nuorten ongelmakäyttäytymisen lisääntyvän alakoulusta yläkouluun siirryttäessä. Äitien seitsemännellä luokalla antama tuki suojasi kuitenkin ongelmakäyttäytymisen lisääntymiseltä. Tyttöjen kohdalla nuoren ohjaaminen ja autonomian tukeminen kotitehtävätilanteissa olivat yhteydessä vähäisempään sisäänpäinsuuntautuvaan ongelmakäyttäytymiseen. Poikien kohdalla nuoren auttaminen ja autonomian tukeminen kotitehtävätilanteissa olivat yhteydessä vähäisempään ulospäinsuuntautuvaan ongelmakäyttäytymiseen. Tulokset viittaavat siihen, että äitien antamalla tuella on tärkeä merkitys lasten siirtyessä alakoulusta yläkouluun. Erityisesti nuoren autonomian tukeminen voi olla hyödyllistä tässä siirtymävaiheessa.


Keywords: young people; lower comprehensive school; upper comprehensive school; transitional phase; problem behaviour; autonomy (societal properties); supporting; support persons; mothers


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2016

JUFO rating: 1


Last updated on 2021-26-10 at 13:00