D4 Published development or research report or study
Elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikan laadun ja tutkimusperustaisuuden vahvistaminen : tiivistelmä (2016)


Ruusuvirta-Uuksulainen, O., & Vuorinen, R. (Eds.). (2016). Elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikan laadun ja tutkimusperustaisuuden vahvistaminen : tiivistelmä. : Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Ruusuvirta-Uuksulainen, Outi; Vuorinen, Raimo

ISBN: 978-951-39-6682-9

Journal or series: ELGPN tools

Publication year: 2016

Number in series: No. 5

Number of pages in the book: 3

Publisher: Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos

Place of Publication: Jyväskylä

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/finnish/elinikaisen-ohjauksen-toimintapolitiikan-laadun-ja-tutkimusperustaisuuden-vahvistaminen-tiivistelma/view

Open Access: Publication published in an open access channel

Additional information: European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN) = Eurooppalaisen elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikan verkosto. Julkaistu myös verkkoaineistona.


Keywords: lifelong learning; steering systems; basic research; quality assurance; education policy

Free keywords: Euroopan unioni.


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2016

Preliminary JUFO rating: Not rated


Last updated on 2020-17-10 at 21:46