A1 Journal article (refereed)
Osallistumisen lupaus ja petos hyvinvointipalveluissa (2017)


Matthies, A.-L. (2017). Osallistumisen lupaus ja petos hyvinvointipalveluissa. Sosiologia, 54(2), 149-165. https://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1817680


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Matthies, Aila-Leena

Journal or series: Sosiologia

ISSN: 0038-1640

eISSN: 2670-1375

Publication year: 2017

Volume: 54

Issue number: 2

Pages range: 149-165

Publisher: Westermarck-Seura

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1817680

Publication open access: Not open

Publication channel open access: Channel is not openly available


Abstract

Artikkelissa analysoidaan osallistumisparadigmaa hyvinvointipalveluissa. Teoreettisen analyysin empiirisenä kaikupohjana ovat kirjoittajan osallistumistutkimukset sekä kansalliset ja kansainväliset osallistumisohjelmat. Analyysin välineenä sovellan kriittisen teorian traditioon kuuluvaa, Max Horkheimerin ja Theodor Adornon luomaa valistuksen dialektiikan käsitettä. Siihen sisältyy sekä valistuksen lupaus että petos. Osallistumiseen hyvinvointipalveluissa kytkeytyy lupaus demokratisoitumisesta, palvelujen paranemisesta ja kuulluksi tulemisen kokemuksesta. Osallistumisen lupaukset voivat kuitenkin kääntyä petokseksi, jos palvelujärjestelmä valjastaa osallistumisparadigman esimerkiksi hallinnan välineeksi tai oikeuttamaan julkisen vastuunkannon vetäytymistä. Kuulluksi tuleminen ja osallisuus paljastuvat petokseksi myös silloin, jos ne jäävät vain osallistumishankkeen aikaisiksi kokeiluiksi. Olennainen kysymys on, saavatko palvelujen käyttäjät osallistumisensa myötä pysyvästi parempaa elämää ja aitoja vaikutusmahdollisuuksia. Joukkopetoksen uhasta huolimatta osallistumisen lupauksista ei pidä luopua valistuksen utopiana. Yhteiskuntatieteellisten tutkijoiden ja ammattilaisten on reflektoitava, tulevatko ne vedetyksi mukaan osallistumisen petokseen vai voivatko ne edistää demokratisoivan osallistumisen lupausta.


Keywords: welfare services; participation; social inclusion; promises; disappointment; fraud; involvement (participation); dialectics

Free keywords: valistus


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2017

JUFO rating: 2


Last updated on 2022-08-12 at 11:23