I1 Audiovisual material
Anders Chydeniuksen kootut teokset (2017)


Björkstrand, G., Gadd, C.-J., Holmberg, P., Häkkinen, K., Isoviita, P., Knif, H., Knuutila, J., Lindberg, B., Nordbäck, C., Nurmiainen, J., Ojala, J., Ojutkangas, K., Pihlaja, M., Sandberg, K., Tandefelt, H., Vikström, E., Villstrand, N. E., Winton, P., Virrankoski, P., . . . Hyttinen, P. (2017). Anders Chydeniuksen kootut teokset. Jyväskylän yliopisto; Anders Chydenius Säätiö; Chydenius-Instituutin kannatusyhdistys ry. http://chydenius.kootutteokset.fi/


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Björkstrand, Gustav; Gadd, Carl-Johan; Holmberg, Peter; Häkkinen, Kaisa; Isoviita, Pekka; Knif, Henrik; Knuutila, Jyrki; Lindberg, Bo; Nordbäck, Carola; Nurmiainen, Jouko; et al.

Publication year: 2017

Publisher: Jyväskylän yliopisto; Anders Chydenius Säätiö; Chydenius-Instituutin kannatusyhdistys ry

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: http://chydenius.kootutteokset.fi/

Publication open access: Other way freely accessible online

Publication channel open access:

Additional information: Anders Chydeniuksen (1729–1803) kirjallista tuotantoa esittelevä verkkoportaali (alkukielellä, suomennoksena, osin englanniksi). Julkaisu perustuu vuosina 2006–2016 käynnissä olleeseen Anders Chydeniuksen kootut teokset -hankkeeseen, jonka toteuttivat yhteistyössä Jyväskylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Anders Chydenius -säätiö ja Chydenius-instuutin Kannatusyhdistys ry.


Keywords: works (cultural objects); literary works

Free keywords: Chydenius, Anders


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes


Last updated on 2023-07-02 at 00:40