A1 Journal article (refereed)
Yksinäisyyden, omaehtoisen yksinolon ja vanhemmille uskoutumisen yhteydet varhaisnuorten kouluviihtyvyyteen (2017)


Kyllönen, S., Hirvonen, R., Ahonen, T., & Kiuru, N. (2017). Yksinäisyyden, omaehtoisen yksinolon ja vanhemmille uskoutumisen yhteydet varhaisnuorten kouluviihtyvyyteen. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-Bulletin, 27(3), 25-39. https://bulletin.nmi.fi/2019/10/01/tutkimuksessa-tarkasteltiin-suomenkielisten-nuorten-lukutaitoa-ja-sen-taustalla-olevia-kognitiivisia-tekijoita-artikkeli-on-ilmestynyt-lehdessa-scientific-studies-of-reading-otsikolla-the-na/


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Kyllönen, Sanna; Hirvonen, Riikka; Ahonen, Timo; Kiuru, Noona

Journal or series: Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-Bulletin

ISSN: 2342-9046

Publication year: 2017

Volume: 27

Issue number: 3

Pages range: 25-39

Publisher: Niilo Mäki Instituutti

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://bulletin.nmi.fi/2019/10/01/tutkimuksessa-tarkasteltiin-suomenkielisten-nuorten-lukutaitoa-ja-sen-taustalla-olevia-kognitiivisia-tekijoita-artikkeli-on-ilmestynyt-lehdessa-scientific-studies-of-reading-otsikolla-the-na/

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Delayed open access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78330

Additional information: Tutkimukset


Abstract

Tämä tutkimus on osa Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen tutkijoiden toteuttamaa ja Suomen Akatemian rahoittamaa TIKAPUU – Alakoulusta yläkouluun -tutkimushanketta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yksinäisyyden ja omaehtoisen yksinolon yhteyttä varhaisnuorten kouluviihtyvyyteen. Lisäksi tavoitteena oli tarkastella, ovatko yksinäisyyden ja omaehtoisen yksinolon yhteydet kouluviihtyvyyteen erilaisia sen mukaan, missä määrin nuori pystyy uskoutumaan vanhemmilleen. Tutkimuksen aineisto koostuu syksyllä 2014 tutkimukseen osallistuneista kuudesluokkalaisista nuorista (N = 856). Oppilaat vastasivat kysymyksiin yksinäisyydestä, omaehtoisesta yksinolemisesta, kouluviihtyvyydestä sekä vanhemmille uskoutumisesta. Tulokset osoittivat, että mitä enemmän nuori koki yksinäisyyttä tai oli omaehtoisesti yksin, sitä heikommin hän tunsi viihtyvänsä koulussa. Vanhemmille uskoutuminen oli puolestaan yhteydessä nuorten parempaan kouluviihtyvyyteen. Nuorten yksinäisyyden yhteys kouluviihtyvyyteen ei riippunut vanhemmille uskoutumisesta. Sen sijaan omaehtoisen yksinolon ja kouluviihtyvyyden välisen yhteyden voimakkuudelle vanhemmille uskoutumisella oli merkitystä. Tulosten pohjalta voidaan todeta, että yksinäisyys ja omaehtoinen yksinolo ovat kielteisesti yhteydessä nuorten kouluviihtyvyyteen. Toisaalta vanhemmille uskoutuminen lisäsi nuorten kouluviihtyvyyttä, ja runsaan vanhemmille uskoutumisen havaittiin suojaavan yksinolon kielteiseltä yhteydeltä kouluviihtyvyyteen.


Keywords: preteen children; loneliness; intrinsic motivation; social relations; parent-child relationship; trust; school satisfaction


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2017

JUFO rating: 1


Last updated on 2021-26-10 at 11:28