B1 Non-refereed journal articles
Haastava oppilas hyötyy rajoista (2017)


Viljaranta, J., Aunola, K., Mullola, S., Virkkala, J., Hirvonen, R., Pakarinen, E., & Nurmi, J.-E. (2017). Haastava oppilas hyötyy rajoista. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin, 27(2), 14-24. https://bulletin.nmi.fi/2019/04/01/haastava-oppilas-hyotyy-rajoista-2/


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Viljaranta, Jaana; Aunola, Kaisa; Mullola, Sari; Virkkala, Johanna; Hirvonen, Riikka; Pakarinen, Eija; Nurmi, Jari-Erik

Journal or series: Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin

ISSN: 2342-9046

Publication year: 2017

Volume: 27

Issue number: 2

Pages range: 14-24

Publisher: Niilo Mäki instituutti

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://bulletin.nmi.fi/2019/04/01/haastava-oppilas-hyotyy-rajoista-2/

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Delayed open access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78313

Additional information: Tutkittu juttu. Artikkeli pohjautuu Viljarannan, Aunolan, Mullolan, Virkkalan, Hirvosen, Pakarisen ja Nurmen artikkeliin Children's Temperament and Academic Skill Development During First Grade: Teachers' Interaction Styles as Mediators, joka on julkaistu Child Development -lehden numerossa 86(4) vuonna 2015.


Abstract

Tämä artikkeli pohjautuu Viljarannan, Aunolan, Mullolan, Virkkalan, Hirvosen, Pakarisen ja Nurmen artikkeliin The role of temperament on children’s skill development: Teachers’ Interaction Styles as Mediators, joka julkaistiin Child Development -lehden numerossa 86(4) vuonna 2015. Tutkimuksessa tarkasteltiin, miten opettajan vuorovaikutustyyli välittää lapsen temperamentin vaikutusta tämän matematiikan ja lukemisen taitoihin ensimmäisen kouluvuoden aikana. Tutkimuksen kohteena oli 156 ensimmäisen luokan oppilasta, joiden taitotasoa matematiikassa ja lukemisessa mitattiin ensimmäisen luokan syksyllä ja keväällä. Lasten vanhemmat ja opettajat arvioivat lapsen temperamenttia ensimmäisen kouluvuoden syksyllä, minkä lisäksi lasten opettajat arvioivat syksyllä myös omaa vuorovaikutustyyliään oppilaan kanssa. Tulokset osoittivat, että opettajan vuorovaikutustyyli toimi välittävänä tekijänä lapsen temperamentin ja taitojen kehityksen välillä matematiikassa: mitä enemmän lapsen temperamenttia luonnehti negatiivinen emotionaalisuus ja vähäinen tehtäväorientoituneisuus, sitä enemmän opettajat käyttivät vuorovaikutuksessaan sekä behavioraalista (esim. rajojen asettaminen) että psykologista kontrollia (esim. syyllistäminen). Näistä behavioraalinen kontrolli oli positiivisesti yhteydessä lasten taitojen kehitykseen matematiikassa, kun taas psykologinen kontrolli oli tyttöjen kohdalla negatiivisesti yhteydessä matematiikan taitojen kehitykseen. Lukemisen taitojen kehitykseen opettajan vuorovaikutustyylillä ei ollut vaikutusta.


Keywords: lower comprehensive school pupils; temperament; mathematical skills; literacy; teacher-pupil relationship; interaction; educational psychology


Contributing organizations

Other organizations:


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2017

JUFO rating: 0


Last updated on 2021-25-10 at 15:37