D2 Article in a professional book
Integration, språkinlärning och arbetslivet : synvinklar på språktillräcklighet (2017)


Pöyhönen, S. (2017). Integration, språkinlärning och arbetslivet : synvinklar på språktillräcklighet. In Dialog 2017 : Integration och inklusion (pp. 19-21). Helsinki, Finland: Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL).


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Pöyhönen, Sari

Parent publication: Dialog 2017 : Integration och inklusion

ISBN: 978-952-7140-40-6

Publication year: 2017

Pages range: 19-21

Number of pages in the book: 82

Publisher: Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL)

Place of Publication: Helsinki

Publication country: Finland

Publication language: Swedish

Persistent website address: https://issuu.com/nvlnordvux/docs/dialog_2017_291017

Open Access: Other way freely accessible online

Web address where publication is available: https://issuu.com/nvlnordvux/docs/dialog_2017_291017


Keywords: language learning; language skills; working life

Free keywords: kotoutuminen


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2017

Preliminary JUFO rating: Not rated


Last updated on 2020-18-10 at 18:06