A4 Article in conference proceedings
”Mää aina niinku sekotan kaikki kielet typ ibland engelska svenska och finska” Diskurspartiklar som interaktionell och grammatisk resurs i tvåspråkiga ungdomssamtal i Haparanda, Stockholm och Helsingfors (2017)


Kolu, J. (2017). ”Mää aina niinku sekotan kaikki kielet typ ibland engelska svenska och finska” Diskurspartiklar som interaktionell och grammatisk resurs i tvåspråkiga ungdomssamtal i Haparanda, Stockholm och Helsingfors. In E. Sköldberg, M. Andréasson, H. A. Eryd, F. Lindahl, S. Lindström, J. Prentice, & M. Sandberg (Eds.), Svenskans beskrivning 35 : Förhandlingar vid trettiofemte sammankomsten Göteborg 11-13 maj 2016 (pp. 107-120). Göteborgs universitet, institutionen för svenska språket. Svenskans beskrivning, 35. http://hdl.handle.net/2077/52211


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Kolu, Jaana

Parent publication: Svenskans beskrivning 35 : Förhandlingar vid trettiofemte sammankomsten Göteborg 11-13 maj 2016

Parent publication editors: Sköldberg, Emma; Andréasson, Maia; Eryd, Henrietta Adamsson; Lindahl, Filippa; Lindström, Sven; Prentice, Julia; Sandberg, Malin

ISBN: 978-91-87850-64-6

Journal or series: Svenskans beskrivning

ISSN: 1102-3619

Publication year: 2017

Number in series: 35

Pages range: 107-120

Number of pages in the book: 397

Publisher: Göteborgs universitet, institutionen för svenska språket

Place of Publication: Göteborg

Publication country: Sweden

Publication language: Swedish

Persistent website address: http://hdl.handle.net/2077/52211

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56858

Additional information: Kuuluu myös sarjaan: Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap ; 29


Keywords: bilingualism; code switching (use of language); linguistic interaction; communication; language contacts; use of language; sociolinguistics; young people; pupils

Free keywords: Suomi; Ruotsi


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2017

JUFO rating: 1


Last updated on 2021-28-06 at 17:04