B2 Book section
Vastauksen tulkinta määrällisessä tutkimuksessa (2018)


Valli, R. (2018). Vastauksen tulkinta määrällisessä tutkimuksessa. In R. Valli (Ed.), Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (pp. 261-275). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Valli, Raine

Parent publication: Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin

Parent publication editors: Valli, Raine

ISBN: 978-952-451-825-3

Edition: 5., uudistettu ja täydennetty painos

Publication year: 2018

Pages range: 261-275

Number of pages in the book: 321

Publisher: PS-kustannus

Place of Publication: Jyväskylä

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Open Access: Publication channel is not openly available


Keywords: research methods; methodology; quantitative research


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2018

Preliminary JUFO rating: Not rated


Last updated on 2019-08-07 at 18:24