B2 Book section
Vastauksen tulkinta määrällisessä tutkimuksessa (2018)


Valli, R. (2018). Vastauksen tulkinta määrällisessä tutkimuksessa. In R. Valli (Ed.), Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (5., uudistettu ja täydennetty painos., pp. 261-275). PS-kustannus.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Valli, Raine

Parent publication: Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin

Parent publication editors: Valli, Raine

ISBN: 978-952-451-825-3

Edition: 5., uudistettu ja täydennetty painos

Publication year: 2018

Pages range: 261-275

Number of pages in the book: 321

Publisher: PS-kustannus

Place of Publication: Jyväskylä

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Publication open access: Not open

Publication channel open access:


Keywords: research methods; methodology; quantitative research


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2018


Last updated on 2022-08-12 at 00:39