B2 Book section
Muuan diskurssianalyysi : esimerkkinä Chydenius-instituutin vaikuttavuustutkimus (2018)


Ilmonen, K. (2018). Muuan diskurssianalyysi : esimerkkinä Chydenius-instituutin vaikuttavuustutkimus. In R. Valli (Ed.), Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (pp. 134-148). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Ilmonen, Kari

Parent publication: Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin

Parent publication editors: Valli, Raine

ISBN: 978-952-451-825-3

Edition: 5., uudistettu ja täydennetty painos

Publication year: 2018

Pages range: 134-148

Number of pages in the book: 321

Publisher: PS-kustannus

Place of Publication: Jyväskylä

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Open Access: Publication channel is not openly available


Keywords: research methods; methodology; discourse analysis; discourse research; efficacy

Free keywords: Kokkola University Consortium Chydenius


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2018

Preliminary JUFO rating: Not rated


Last updated on 2020-18-10 at 20:25