B2 Book section
Laadullinen analyysi ATLAS.ti-ohjelmistolla (2018)


Laajalahti, A., & Herkama, S. (2018). Laadullinen analyysi ATLAS.ti-ohjelmistolla. In R. Valli (Ed.), Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (5., uudistettu ja täydennetty painos., pp. 106-133). PS-kustannus.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Laajalahti, Anne; Herkama, Sanna

Parent publication: Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin

Parent publication editors: Valli, Raine

ISBN: 978-952-451-825-3

Edition: 5., uudistettu ja täydennetty painos

Publication year: 2018

Pages range: 106-133

Number of pages in the book: 321

Publisher: PS-kustannus

Place of Publication: Jyväskylä

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Publication open access: Not open

Publication channel open access:


Keywords: research methods; methodology; qualitative research; computer programmes

Free keywords: Atlas.fi


Contributing organizations

Other organizations:


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2018


Last updated on 2021-09-06 at 14:28